Continu verbeteren stimuleren
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Project evaluatie

Door regelmatig projecten samen met medewerkers te evalueren, worden verbeterpunten voor het bedrijf zichtbaar en ontstaat er een continu verbeter proces. Door een evaluatieformulier te gebruiken, worden enerzijds de zaken benadrukt die goed gingen en kunnen de verbeterpunten direct genoteerd worden. 

Na afloop van een project is een procesevaluatie nuttig. Hier kunnen u en uw medewerkers gezamenlijk van profiteren bij elk ander project. Door samen een formulier in te vullen krijgt iedereen zicht op de manier waarop gewerkt wordt én hoe er wordt samengewerkt. Door na elk project kleine aandachtspunten te verbeteren, verbeteren automatisch de procedures in uw organisatie. Alle volgende projecten kunnen hier profijt van hebben. En het maakt het werk voor iedereen gewaardeerd en plezierig. 

Een goede evaluatie hoeft niet lang te duren en hoeft ook niet uitgebreid gedocumenteerd te worden. Het gaat er om belangrijke lessen uit de evaluatie te halen en die als voorbeeld te gebruiken voor nieuwe projecten. 

Download een voorbeeld evaluatieformulier