Wanneer kunt u met pensioen?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Pensioengerechtigde leeftijd

“Wanneer kan ik met pensioen?” Dat is een vraag die vaak aan ons secretariaat in Veenendaal wordt gesteld. We moeten een onderscheid aanbrengen tussen de AOW-gerechtigde leeftijd en de pensioengerechtigde leeftijd volgens de regeling van bpfBOUW. De vraag wanneer u met pensioen kunt is niet met zekerheid te omschrijven, omdat door de toenemende levensverwachting de pensioengerechtigde leeftijd - en dus de AOW-leeftijd - opschuift. De bedrijfspensioenfondsen moeten telkens de door de regering bepaalde pensioenleeftijd hanteren.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt jaarlijks met een prognose van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Aan de hand van de prognose wordt volgens de Algemene Ouderdomswet de toekomstige AOW-leeftijd vastgesteld. Dat gebeurt op basis van een wettelijk vastgelegde formule. 

AOW-leeftijd

In 2022 gaat de AOW-gerechtigde leeftijd conform de afspraken van het Pensioenakkoord naar 66 jaar en 7 maanden. Bent u geboren na 30 september 1957, dan zult op zijn vroegst op de leeftijd van 67 jaar en drie maanden van de AOW kunnen genieten. In de Algemene Ouderdomswet is opgenomen dat de AOW-leeftijd tot en met 2027 is vastgesteld op 67 jaar. Voor de jaren erna wordt de verhoging van de AOW-leeftijd bepaald aan de hand van de CBS-prognose van de levensverwachting.

Als u meer wilt weten wanneer u volgens verwachting in aanmerking komt voor de AOW, ga dan naar de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Ingangsleeftijd bpfBOUW

Momenteel is de ingangsleeftijd van het ouderdomspensioen bij bpfBOUW 67 jaar. Dat is echter geen garantie dat er in de toekomst geen wijziging meer optreedt.

Andere verzekeraar

Indien uw pensioen is ondergebracht bij een andere verzekeraar bepaalt het pensioenreglement van die verzekeraar met welke leeftijd u van uw pensioen kunt genieten. Voor meer informatie moet u zich tot uw verzekeraar wenden.