Wanneer kunt u met pensioen?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Pensioengerechtigde leeftijd

“Wanneer kan ik met pensioen?” Dat is een vraag die vaak aan ons secretariaat in Veenendaal wordt gesteld. We moeten een onderscheid aanbrengen tussen de AOW-gerechtigde leeftijd en de pensioengerechtigde leeftijd volgens de regeling van bpfBOUW. De vraag wanneer u met pensioen kunt is niet met zekerheid te omschrijven, omdat door de toenemende levensverwachting de pensioengerechtigde leeftijd - en dus de AOW-leeftijd - opschuift. De bedrijfspensioenfondsen moeten telkens de door de regering bepaalde pensioenleeftijd hanteren.

Ingangsleeftijd AOW

Voor 2019 is de AOW-gerechtigde leeftijd vastgesteld op 66 jaar en een aantal maanden. Dit is afhankelijk van de datum van pensionering. In 2021 stijgt deze leeftijd naar 67 jaar. Bent u geboren na 30 september 1957, dan zult op zijn vroegst op de leeftijd van 67 jaar en drie maanden van de AOW kunnen genieten. In 2023 en 2024 zal deze leeftijd volgens huidige inzichten gehandhaafd blijven, omdat de levensverwachting op dit moment niet verder stijgt. Als u meer wilt weten wanneer u volgens verwachting in aanmerking komt voor de AOW, ga dan naar de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Ingangsleeftijd bpfBOUW

Momenteel is de ingangsleeftijd van het ouderdomspensioen bij bpfBOUW 67 jaar. Dat is echter geen garantie dat er in de toekomst geen wijziging meer optreedt.

Andere verzekeraar

Indien uw pensioen is ondergebracht bij een andere verzekeraar bepaalt het pensioenreglement van die verzekeraar met welke leeftijd u van uw pensioen kunt genieten. Voor meer informatie moet u zich tot uw verzekeraar wenden.