‘Verzekering’ voor het derde jaar WW
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

PAWW

De Stichting Private Aanvulling WW (PAWW) zorgt ervoor dat werknemers het derde jaar WW/WGA uitgekeerd krijgen, als dit in de cao geregeld is. Afspraken over het 3e WW jaar en loongerelateerde WGA zijn in zogenaamde verzamelcao’s vastgelegd en door het Ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard. De verzamel cao waar de afbouw onder valt (Sector Bouw; sector 03-No.03) is sinds 19 november 2018 algemeen verbindend verklaard. 

Werknemerspremie 

De PAWW-regeling is per 1 januari 2019 ingevoerd. De premie voor deze regeling wordt geheel betaald door de werknemer. Dit betekent echter niet dat u er als werkgever geen bemoeienis mee heeft. U moet het namelijk voor uw werknemer(s) regelen. Hiervoor moet u de nodige informatie uitwisselen met de Stichting PAWW.  

Wat betekent dit voor u als werkgever?

  • Als werkgever houdt u elke maand de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW.
  • Als het goed is ontvangt u als werkgever met regelmaat een brief van de stichting PAWW, het landelijk fonds dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de PAWW-regeling. De adresgegevens heeft de stichting PAWW via het UWV ontvangen.
  • Aanmelding van werknemers bij stichting PAWW is verplicht. Mocht u geen brief hebben ontvangen van de stichting PAWW, dan kunt u op de website ook vinden hoe u zich kunt registreren.
  • Na aanmelding zorgt u periodiek voor de aangifte en afdracht van de bijdragen. Dit gaat via een simpel opgezette portal.

Informeren werknemer

Voor meer informatie en/of vragen heeft de stichting PAWW een website met informatie over de achtergrond van de regeling en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden daarop. Mocht uw werknemer vragen hebben over de regeling, dan kunt u naar deze website verwijzen.

Registratie is verplicht

Zoals aangegeven komt de premie volledig voor rekening van de werknemer, maar het is de taak van de werkgever om de bijkomende administratieve handelingen te verzorgen. Zowel registratie als aanlevering loopt allemaal via het digitale portaal van SPAWW. Kijk hiervoor op www.spaww.nl.