Vanuit werkgevers en werknemers
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Paritaire Commissie Arbeidsomstandigheden

Omdat arbeidsomstandigheden en het te voeren beleid een zaak is van zowel werkgevers als werknemers (en ook ZZP-ers) kent onze sector een Paritaire Commissie Arbeidsomstandigheden. Hierin hebben werkgevers (NOA) en werknemers (FNV en CNV) als sociale partners zitting.

Vanuit NOA zit er van iedere hoofdsector een vertegenwoordiger in de commissie en twee vertegenwoordigers namens de vakbonden. Vanuit de commissie wordt uitvoering gegeven aan het arbeidsomstandighedenbeleid in de sector, waarbij vooral de praktijk leidend is. U kunt daarbij denken aan onderzoeken naar nieuwe hulpmiddelen, werkmethoden, gesprekken met de Nederlandse Arbeidsinspectie, ontwikkeling arbocatalogus en voortgang Volandis. Voor zover nodig worden zaken vanuit de commissie voorgelegd aan CAO-partijen, omdat die in bepaalde gevallen het formele besluit moeten nemen.