Er zijn wel voorwaarden
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Onbelast vergoeden van schade aan eigendom werknemer

Als de persoonlijke eigendommen van een werknemer tijdens het werken beschadigd raken, mag u hem daarvoor een onbelaste schadevergoeding geven. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden: er moet namelijk sprake zijn van een bijzondere gebeurtenis.  

Werknemers, die in hun eigen kleding hun werk doen, lopen het risico dat deze kleding beschadigd raakt. Hetzelfde geldt voor de privételefoon die de werknemer bij zich heeft en bijvoorbeeld zijn bril. In sommige gevallen mag u als werkgever de opgelopen schade onbelast vergoeden als vrijgesteld loon. Dat mag echter niet altijd. 

Wanneer bijzondere gebeurtenis?

Als de schade is veroorzaakt door een bijzondere gebeurtenis, is de schadevergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt, vrijgesteld loon. Maar wanneer is er precies sprake van een bijzondere gebeurtenis. De Belastingdienst heeft ter verheldering van dit begrip een aantal voorbeelden gepubliceerd:

  • Als een werknemer per ongeluk langs een scherpe rand van een bureau loopt en hierdoor zijn broek scheurt, wordt dit gekwalificeerd als een bijzondere gebeurtenis. Een vergoeding of verstrekking van een nieuwe broek is vrijgesteld loon.
  • Kleding van een kantoormedewerker die gewone slijtage oploopt, mag niet onbelast vergoed worden. Er is geen sprake van een bijzondere gebeurtenis.

Schade aan leesbril 

Hoewel werkgevers niet zomaar onbelast een leesbril mogen vergoeden of verstrekken, kunnen ze schade aan diezelfde leesbril mogelijk wel onbelast vergoeden. De vraag die daarbij doorslaggevend is, is of er sprake is van een bijzondere gebeurtenis. Dat verschilt per situatie. Neem bij twijfel contact op met de Belastingdienst.