Richtlijn buiten stucwerk
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

NPR 3924: Buiten pleisterwerk

Er komt heel wat bij kijken om gevels op de juiste manier te voorzien van een gepleisterde eindafwerking. Er moet rekening worden gehouden met de ondergrond waarop gepleisterd moet worden, het Nederlandse klimaat moet in ogenschouw worden genomen en er is vakmanschap en gedegen materiaal- en detailkennis nodig. Voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct hanteer je daarom de NPR 3924.

Conform EU-regelgeving

In de Nederlandse Praktijkrichtlijn, de NPR 3924, zijn belangrijke zaken geregeld op het gebied van ontwerp, voorbereiding en uitvoering. De richtlijn sluit naadloos aan bij Europese regelgeving, de NEN-EN 13914-1 over stukadoorswerk buiten, en de Nederlandse BRL 1328 voor buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking.

De NPR in de praktijk

De richtlijn bevat ingewikkelde en veelal lange teksten. Toch is de praktijkrichtlijn in combi met andere regelgeving omtrent buiten stukadoren een must voor elke stukadoor. NOA heeft, nadat de richtlijn werd uitgegeven, scholingsdagen gegeven, om de richtlijn naar de praktijk te vertalen. Hierover zijn meerdere artikelen gepubliceerd, die nog steeds relevant zijn voor stukadoorswerk buiten:

Lesstof NPR

Voor de scholingsdagen is uitgebreide lesstof geschreven, waarin de Nederlandse Praktijkrichtlijn uitgelegd wordt. Het naslagwerk biedt veel voorbeelden, tabellen met pleisteroverzichten en vergelijk en ook detailtekeningen. Deze detailtekeningen zijn ook handig om de aannemer toe te lichten welke werkzaamheden verricht moeten worden – en hoe voorbereid – om hoogwaardige gevelisolatie en buitenstucwerk te kunnen leveren.

Detailtekening om toe te lichten welke werkzaamheden moet worden verricht
Detailtekening om toe te lichten welke werkzaamheden moet worden verricht