Duizenden nieuwe medewerkers nodig
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

NOA en bedrijfstak afbouw ondersteunen ROC‘s

NOA en de bedrijfstak afbouw vinden het van groot belang dat er goed praktijkgericht onderwijs in onze bedrijfstakken wordt verzorgd. Onderzoek heeft immers uit gewezen dat in de bedrijfstak afbouw in de komende jaren duizenden nieuwe medewerkers nodig zijn. Doordat onze bedrijfstakken zich kenmerken door verhoudingsgewijs kleinschalige opleidingen in de ambachtelijke sectoren van de bouwnijverheid - en opleidingen relatief duur zijn - hebben werkgevers en werknemers in de afbouw besloten om het onderwijs van ROC’s te ondersteunen. Daarvoor is het opleidingscentrum Savantis verantwoordelijk.

Taken die eigenlijk door het ROC moeten worden uitgevoerd, zijn feitelijk over genomen door Savantis. Daardoor bestaat er meer zekerheid dat zeer noodzakelijke opleidingen in de afbouw toch doorgang vinden. Savantis onderneemt onder meer de volgende concrete ondersteuningsmaatregelen:

  • Ontwikkelen van lesmaterialen voor alle opleidingen in Nederland
  • Het verzorgen van landelijke examinering in Veenendaal voor alle ROC’s in Nederland
  • Het begeleiden en ondersteunen van docenten aan de ROC’s in Veenendaal
  • Het verzorgen van ruimten waar praktijkopleidingen kunnen worden gegeven in onder andere Assen, Rosmalen en Purmerend
  • Middelen ten behoeve van leerlingbegeleiding