Fiscaal profiteren
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Nieuwe bestelbus kopen

Vaak besluiten ondernemers aan het einde van het jaar om wel of niet te investeren in een nieuwe bedrijfswagen. Dat kan interessant zijn om fiscaal maximaal de investeringsaftrek te benutten. Maar hoe zit dat precies?

De overheid stimuleert het investeren in bedrijfsmiddelen via belastingwetgeving. Hierin onderscheiden we de volgende regelingen:

• KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)
• MIA (milieu investeringsaftrek)
• EIA (energie-investeringsaftrek)

Personenauto’s vallen niet onder de regelingen, maar bedrijfswagens en bestelbussen vallen onder de KIA. Op elektrische bestelbussen kunt u ook de MIA toepassen.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Niet meer dan € 2.3000%
€ 2.301 t/m € 56.19228% van het investeringsbedrag
€ 56.193 t/m € 104.059€ 15.734
€ 104.060 t/m € 312.176€ 15.734 verminderd met € 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.059
meer dan € 312.176€ 0

Om het gebruik van de investeringsaftrek te optimaliseren, kan het voordelig zijn om investeringen juist dit jaar te doen, of over het jaar heen te tillen. Heeft u dit jaar al meer dan € 56.192,- geïnvesteerd, dan kan het aantrekkelijker zijn de investering uit te stellen tot 2020. Maar als u dit bedrag nog niet tot een maximum heeft benut, dan kan het zeer aantrekkelijk zijn om voor het einde van het jaar bijvoorbeeld nog in een nieuwe bedrijfswagen te investeren.

Let wel goed op

De regelingen die u kunt toepassen zijn natuurlijk afhankelijk van de investering die u doet. Niet alle regelingen en combinaties kunt u bij elke investering toepassen. Dus als u voornemens bent om voor het einde van het jaar te investeren, laat u dan goed informeren door de leverancier en/of uw belastingadviseur voor het toepassen van de fiscale regelingen.