Hoe medewerker aanmelden?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Nieuwe BBL-medewerker aanmelden op administratienet

Het is belangrijk dat nieuwe medewerkers tijdig worden aangemeld via www.bpfbouw.nl/pensioenadministratie. U of uw administratiekantoor moeten de loon- en premiegegevens op tijd én foutloos doorgeven. Loon- en premiegegevens moet u binnen 2 weken na de eerste én na iedere loonbetaling aanleveren. Maar hoe meldt u een werknemer aan die BBL-leerling is en waarvoor een afwijkende loonafspraak geldt?

Er is een vraag & antwoord pagina, speciaal voor afbouwbedrijven. Daar staan de voorwaarden uitgelegd, maar die worden eerdaags aangepast. Het systeem geeft namelijk een melding als u een lager uurloon ingeeft, terwijl dit wel is afgesproken. APG heeft hiervoor de volgende oplossing:

De voorwaarden voor het registreren van een afwijkende afspraak:

  • U bent een erkend leerbedrijf en stuurt de arbeidsovereenkomst en beroepspraktijkovereenkomst (BPVO) met de werknemer naar APG, of;
  • U bent een samenwerkingsverband en stuurt die stukken naar APG.

Eén jaar afwijkende afspraak

APG legt na ontvangst van deze stukken de afwijkende afspraak vast. Een werknemer die een opleiding binnen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt heeft namelijk een afwijkende afspraak over het loon. Een afwijkende afspraak kan voor een jaar vastgelegd worden. Als in het daarop volgende jaar de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet, verwacht APG opnieuw stukken van u waaruit dit blijkt.

Doordat APG een afwijkende afspraak heeft vastgelegd voor deze werknemer geeft het systeem u geen signaal meer dat u een te laag uurloon aanlevert. Er zijn verder geen bijzonderheden voor het aanleveren van de loon- en premiegegevens van de werknemer die de BBL volgt.