Mijn loopbaan om gezond te kunnen werken
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Loopbaantraject voor werknemers

Cao-partijen Afbouw bieden een loopbaanfaciliteit voor werknemers in de sector; mensen die zich willen door ontwikkelen, werkloos zijn geworden, ter preventie van arbeidsongeschiktheid, of voor omscholing bij ziekte kunnen zich aanmelden voor advies en het stappenplan.

Het loopbaantraject heeft als doel om werknemers gezond aan het werk te houden. Bij voorkeur natuurlijk in de sector. De begeleiding is er op gericht om de werknemer in een aangepaste of andere functie binnen de afbouwsector duurzaam in te zetten. Maar bij preventie of ziekte kan een werknemer ook naar een andere passende functie buiten de sector begeleid worden.

Wat kan er verwacht worden?

  • Om- of bijscholing.
  • Bemiddeling naar een andere functie.
  • Aanpassing van de werktijden. De werknemer kan eventueel gemiddeld 1 dag per week minder gaan werken met behoud van 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw. De werkgever kan subsidie ontvangen voor de extra loonkosten.

Wat zijn de kosten?

Mijn Loopbaan wordt door het O&O fonds Afbouw gesubsidieerd. Per traject bedraagt de subsidie voor om- en bijscholing maximaal € 2.500.

Meer info op mijnafbouw.nl.