let op de kleine lettertjes
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Let op bij het huren van materieel

Huurt u bijvoorbeeld wel eens een hoogwerker, heftruck of steigermateriaal? Er zijn tal van bedrijven die u kunnen helpen. Verhuurbedrijven gaan graag met u in zee, maar let vooral op de kleine lettertjes in de voorwaarden.

Bij het huren van gereedschappen en materieel wordt in de praktijk onvoldoende aandacht besteed aan de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. Denk aan diefstal, vandalisme, kapot gaan of schade veroorzaakt aan derden. Na een schadegebeurtenis wordt er eerst aandacht besteed bij welke partij, verhuurder of huurder, de aansprakelijkheid ligt en welke eigen risicobedragen er van kracht zijn. 

Eigen risico

We geven een praktijkvoorbeeld: u huurt een hogedrukreiniger en sluit deze aan op een kraan met een afwijkende waterdruk. Als huurder weet u niet dat de hogedrukreiniger door een afwijkende waterdruk kapot kan gaan. Hier stond nergens iets over vermeld. Nadat de eerste reiniger het begeeft, krijgt u als huurder een ander exemplaar. Als deze ook kapot gaat, denkt het verhuurbedrijf dat het waarschijnlijk met de te hoge waterdruk te maken heeft. Intussen zijn er twee gehuurde hogedrukreinigers kapot en brengt de verhuurder meer dan € 5.000,- eigen risico in rekening bij de huurder. 

Schade aan derden

Onze NOA Verzekeringsdienst geeft een ander voorbeeld: Bij een schade aan een naastgelegenpand, die veroorzaakt werd tijdens werkzaamheden met een gehuurde hoogwerker, bleek het eigen risico voor de verzekerde € 1.500,-. In een ander geval reed een 80-jarige fietser tegen een stilstaande hoogwerker. Ook al heeft de bestuurder van de hoogwerker geen schuld, er moet toch schadevergoeding worden betaald. Het eigen risico voor de huurder bedraagt € 1.250,-. Ook zijn gevallen bekend waarbij verhuurders bij schade aan bestrating en bij diefstal van de hoogwerker een eigen risico van € 2.500,- in rekening brengen.

Geen verzekeringsdekking

Dat zijn aanzienlijke bedragen, maar het kan nog slechter! Namelijk als de verhuurder na een schade beweert geen verzekeringsdekking te hebben voor schade die ontstaat tijdens de werkzaamheden. Dit overkwam een verzekerde die een vorkheftruck had gehuurd. Bij werkzaamheden is voor bijna € 6.000,- aan schade ontstaan, ondanks de maatregelen die de huurder had genomen ter voorkoming van schade. Naast het ontbreken van verzekeringsdekking doet de verhuurder een beroep op de huurvoorwaarden waarin is bepaald dat de huurder de verhuurder zal vrijwaren tegen vorderingen van derden.  

Lees de kleine lettertjes!

Bovenstaand hebben we slechts een aantal praktijkvoorbeelden beschreven, die voor u reden genoeg zullen zijn om het aspect van schade, zowel aan het gehuurde object als schade die wordt toegebracht aan derden, van tevoren te bespreken met de verhuurder. Hoe vervelend ook: lees vooraf goed de kleine lettertjes alvorens u uw handtekening onder een huurovereenkomst zet, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan!