Doorbetaalde verlofdag
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Koningsdag is nationale feestdag

Koningsdag: Op 27 april is het weer zo ver. Op deze nationale feestdag is iedereen vrij. Het loon wordt gewoon doorbetaald. Als een werknemer er een lang weekend vrij van wil maken en de maandag voor Koningsdag ook vrij wenst, dan moet hij/zij dit aanvragen. 

Jaarlijks ontstaan er in deze tijd allerlei vragen: wanneer is het een feestdag, wanneer een verplichte snipperdag, of gewone vrije dag? 

Erkende feestdagen

De volgende verlof- en feestdagen worden door de werkgever doorbetaald en dan wordt er behoudens bijzondere omstandigheden geen arbeid verricht: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en de Kerstdagen. 

Koningsdag

Als Koningsdag op een dinsdag of donderdag valt en werknemers willen er een lang weekend vrij van maken, dan is de dag er voor of er na in de cao Afbouw niet opgenomen als verplichte snipperdag. Als werknemers vrij willen, moeten zij dit aanvragen. 

Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag is ook een nationale feestdag, maar met het verschil ten opzichte van bovengenoemde dagen dat er niet automatisch sprake is van een verplichte vrije dag. Voor 5 mei Bevrijdingsdag geldt dat hierover afspraken worden gemaakt in een cao. In de cao Afbouw is afgesproken dat eenmaal in de vijf jaar 5 mei een nationale feestdag is. In dat geval is 5 mei een collectieve roostervrije dag.

Hemelvaartsweekend

Hemelvaartsdag is een feestdag en in de cao Afbouw 2020/2021 is afgesproken dat de vrijdag er na een verplichte verlofdag/roostervrije dag is (dit geldt overigens ook voor de dagen na Kerst, te weten 27 t/m 31 december 2021). Verplichte snipperdagen worden van het saldo verlofdagen afgeschreven.