Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Wist u dat als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, zoals een laptop of een nieuwe bedrijfswagen, u in aanmerking kunt komen voor een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)? Deze aftrek geeft namelijk financiële voordelen die een aankoop nog aantrekkelijker maken. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert moeten echter wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Minimum investeringsbedrag

Uw investeringen moeten aan een minimaal bedrag voldoen en voor vijf jaar worden ingezet. Als u investeert in een laptop van bijvoorbeeld € 400,- dan telt deze niet mee in de berekening. Bedrijfsmiddelen moeten namelijk meer dan € 450,- excl. btw per product kosten om mee te mogen tellen voor de investeringsaftrek. En om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek moet u een totaalbedrag van minstens € 2.401,- investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming in één boekjaar.

Desinvesteringsbijtelling

Maakt u gebruik van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer’, of stoot u het bedrijfsmiddel af binnen de vastgestelde termijn van vijf jaar, dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Hierdoor zou u een gedeelte van de aftrek weer terug moeten betalen. Houd hier dus rekening mee bij het aanschaffen van uw bedrijfsmiddelen. Door de vijfjaarsgrens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen.

Een nieuwe bedrijfswagen

Bij het investeren in bedrijfswagens hoeft dit niet het geval te zijn. Uw voordeel kan namelijk zelfs oplopen als u besluit om uw aangekochte bedrijfswagen maar maximaal drie jaar te laten rijden in plaats van de vastgestelde termijn van vijf jaar. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld van de kleinschaligheidsaftrek voor het vervangen van uw bedrijfswagen binnen drie en vijf jaar, gezien over een periode van 15 jaar. In het eerste geval vervangt u uw bedrijfswagen elke vijf jaar, in het andere geval om de drie jaar:

Investering€ 40.000€ 40.000€ 40.000€ 40.000€ 40.000Op 15 jaarTotale aftrek
5 jaar vervangen€ 11.200 aftrek€ 11.200 aftrek€ 11.2003 auto's€ 33.600
3 jaar vervangen€ 11.200 aftrek€ 6.720 aftrek€ 6.720€ 6.720€ 6.7205 auto's€ 38.080

KIA-bedragen 2021 en aftrek percentages

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvestering hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het betreffende boekjaar. Bij grotere investeringen wordt het percentage van de KIA in verhouding lager (zie onderstaande tabel en aanvullinde informatie voor toelichting). Het kan daarom lonen om grote investeringen te spreiden over meerdere jaren. De kleinschaligheidsaftrek neemt af naarmate het investeringsbedrag groter wordt.

  • Voor een investering niet meer dan € 2.400,- is de kleinschaligheidsaftrek niet van toepassing;
  • Voor een totale investering van € 2.401,- t/m € 59.170,- geldt 28% van het totale investeringsbedrag als kleinschaligheidsaftrek;
  • De kleinschaligheidsaftrek van een investering tussen € 59.171,- en € 109.574,- betreft een vast bedrag;
  • Zodra het bedrag hoger wordt dan € 109.575,- wordt de kleinschaligheidsaftrek lager. Het doel van de kleinschaligheidsaftrek is namelijk het ondersteunen van kleinere bedrijven. Kleinere bedrijven investeren over het algemeen minder in bedrijfsmiddelen.
  • Bij een investering van boven de € 328.721,- heeft een bedrijf om die reden geen recht meer op de kleinschaligheidsaftrek.
InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.4000%
€ 2.401 t/m € 59.17028% van het investeringsbedrag
€ 59.171 t/m € 109.574€ 16.568
€ 109.575 t/m € 328.721€ 16.568 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 109.574
meer dan € 328.7210%

Wanneer heeft u geen recht op KIA?

Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Investeringen in bedrijfsmiddelen als woonhuizen, grond, goodwill, auto’s die niet voor beroepsvervoer dienen en huisdieren worden bijvoorbeeld niet erkend. Evenals producten die bestemd zijn voor verhuur of gebruik in het buitenland. Het is voor de Belastingdienst van belang dat de producten gebruikt worden door de ondernemer zelf en binnen Nederland. Ook de herkomst van de producten is belangrijk. Als u van een familielid een bedrijfsmiddel koopt, komt deze niet in aanmerking voor de KIA. Hetzelfde geldt voor bedrijfsmiddelen die u van uw privévermogen overbrengt naar uw bedrijf.

Kan ik leasen en gebruik maken van de kleinschaligheidsaftrek?

De kleinschaligheidsaftrek is van toepassing op alle gloednieuwe auto’s met een grijs kenteken, die u niet gebruikt voor beroepsvervoer en zelf aankoopt. Deze aftrek kan dus helaas niet worden gebruikt in combinatie met een leasecontract.

Conclusie

Het loont absoluut om een kleinschaligheidsaftrek aan te vragen! De KIA-aanvraag dient altijd te gebeuren in het jaar dat de investering plaatsvond. Het totale bedrag aan investeringen wordt berekend over het boekjaar. Voldoet u aan alle voorwaarden? Doe in de aangifte dan een beroep op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Komt u onder de drempel uit van € 2.400,- dan kan het aantrekkelijk zijn om nog voor het einde van het jaar een investering te doen. Dreigt u het maximumbedrag te overschrijden? Dan kunt u wellicht uw investering het beste uitstellen tot het volgende jaar.

Meer informatie over de kleinschaligheidsaftrek kun u terugvinden op de website van de Belastingdienst. Uiteraard kan ook uw eigen boekhouder u hier meer over vertellen.

Ledenvoordeelpartner Opel

Dit artikel is tot stand gekomen door onze samenwerking met Opel Bedrijfswagens.