Beloning aan de hand van zes onderdelen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Inlenersbeloning voor uitzendkrachten

Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de ABU cao en NBBU cao voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald.

Voor uitzendkrachten geldt vanaf dag één van de uitzending dat zij betaald zullen worden volgens de inlenersbeloning. Daarbij is de beloning gebaseerd op de cao bij de opdrachtgever. De eerste 26 weken is er dus geen keuze (betaling volgens Uitzend-cao of cao opdrachtgever) meer mogelijk.

Onderdelen beloningssysteem

Met de inlenersbeloning worden uitzendkrachten beloond aan de hand van zes onderdelen van het beloningssysteem van de opdrachtgever:

  • het geldende periodeloon in de schaal (en inschaling conform wat gebruikelijk is bij opdrachtgever);
  • de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan - dit ter keuze van de uitzendonderneming - gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
  • toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
  • initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
  • periodieken bij de inlener (flexwerkers gaan mee in hetzelfde systeem voor het toekennen van salarisverhogingen als het vaste personeel. Soms afhankelijk van een beoordelingsgesprek).
  • kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie).

Aansprakelijkheid

Check als opdrachtgever in de afbouw of het uitzendbureau waar u zaken mee doet zich aan deze nieuwe regels houdt. Als dat namelijk niet het geval is, kan de uitzendkracht u eventueel aanspreken op het alsnog betalen van het loon waar hij recht op heeft. Tevens moet u zich bedenken dat in de wet wel de inlenersaansprakelijkheid is vastgelegd, maar geen uitlenersaansprakelijkheid. Als een uitzendbureau het dus niet zo nauw neemt met de regels en het gaat fout, kan het probleem al heel snel op uw bordje komen te liggen en daar zit u niet op te wachten.