Voor vast tarief van € 250,-
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Incassoservice

De NOA Incassoservice is onderdeel van de juridische dienstverlening die wij onze leden bieden. Voor een vast tarief van € 250,- excl. btw start onze huisadvocaat Van Gorcom Advocaten een incasso voor u op voor kleine, niet-betwiste vorderingen tot maximaal € 5.000,-.

Voor dit vaste tarief van € 250,- worden een of meer sommatiebrieven gemaakt en eventueel een concept-dagvaarding. Wordt daardoor betaald en direct na de eerste sommatiebrief de hoofdsom en kosten betaald, dan wordt het honorarium van de huisadvocaat daaruit betaald. Zo heeft u dus weinig tot geen kosten. Mocht de debiteur niet of slechts deels betalen, dan neemt de advocaat contact met u op over de te nemen vervolgstappen, zoals dagvaarden. De kosten van derden (waaronder griffierecht en kosten deurwaarder) vallen niet onder het vaste tarief

Gaat de debiteur in of buiten rechte toch verweer voeren, dan betreft het een (bouw)geschil en valt dit niet meer onder de incassoservice. In die gevallen biedt de huisadvocaat u rechtsbijstand tegen het NOA-kortingstarief dat in alle zaken geldt (€ 25,- korting op het uurtarief).

Wilt u gebruik maken van de incassoservice? Ga dan als volgt te werk:

  1. Stuur de openstaande factuur, tezamen met uw offerte en de opdrachtbevestiging van de overeenkomst (en eventuele overige correspondentie, zoals verzonden aanmaningen etc.) op naar de NOA Incassoservice; mail Mr. I. van Leusden van Van Gorcom Advocaten.
  2. Vanuit de vestiging van Van Gorcom Advocaten te Veenendaal start één van de advocaten de incassoprocedure op.
  3. De debiteur krijgt een sommatiebrief/ingebrekestelling toegezonden. Per e-mail ontvangt u een kopie van het schrijven.
  4. Indien dit niet tot een reactie en ook niet tot betaling van de openstaande vordering leidt, stelt de advocaat een (concept)dagvaarding op, die met een tweede sommatiebreif aan de debiteur wordt gestuurd. U ontvangt hier per e-mail weer een kopie van.
  5. Komt hier ook geen reactie op en leidt dit ook niet tot (volledige) betaling, dan wordt de dagvaarding in overleg met u naar de deurwaarder gezonden en vervolgens ingediend bij de rechtbank.