voor € 150.- excl. btw en kosten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Incassoservice

De NOA Incassoservice is onderdeel van de juridische dienstverlening, die we onze leden bieden. Voor een vast tarief van € 150,- excl. btw en kosten van derden (griffierecht rechtbank, kosten deurwaarder) start huisadvocaat Van Gorcom Advocaten een incasso voor u op voor vorderingen tot € 5.000,- (inclusief kosten en rente tot de datum van dagvaarding).

Voor het vaste tarief van € 150,- wordt een sommatiebrief gemaakt en eventueel een dagvaarding uitgebracht. Worden direct na de eerste sommatiebrief de hoofdsom en kosten betaald, dan wordt het honorarium van de huisadvocaat daaruit betaald. Zo heeft u dus eigenlijk geen kosten. Mocht de debiteur enkel de hoofdsom betalen, dan neemt de advocaat contact met u op over de te nemen vervolgstappen.

Komt er geen reactie of betaling van de wederpartij dan brengt de advocaat een dagvaarding uit. Verschijnt de debiteur niet bij de rechter, volgt een verstekvonnis. Dit alles valt onder het vaste tarief van € 150,-.

Gaat de debiteur alsnog verweer voeren, dan valt dit niet meer onder de incassoservice. In die gevallen biedt de huisadvocaat u rechtsbijstand tegen een gereduceerd uurtarief van € 85,- (excl. 5% kantoorkosten, kosten derden en btw) aan. Daarmee kunt u kleinere bouwgeschillen (tot maximaal € 5.000,-) op een deugdelijke en deskundige wijze aanpakken.

Wilt u gebruik maken van de incassoservice? Ga dan als volgt te werk:

  1. Stuur de openstaande factuur, tezamen met uw offerte en de opdrachtbevestiging van de overeenkomst (en eventuele overige correspondentie, zoals verzonden aanmaningen etc.) op naar de NOA Incassoservice; mail Mr. I. van Leusden van Van Gorcom Advocaten.
  2. Vanuit de vestiging van Van Gorcom Advocaten te Veenendaal start één van de advocaten de incassoprocedure op.
  3. De opdrachtgever krijgt een sommatiebrief/ingebrekestelling toegezonden. Per e-mail ontvangt u een kopie van het schrijven.
  4. Indien dit niet tot betaling van de openstaande vordering leidt, stelt de advocaat de dagvaarding op. U ontvangt per e-mail een kopie van de dagvaarding.
  5. Vervolgens verstuurt de advocaat de dagvaarding naar de rechtbank. U wordt per mail op de hoogte gehouden van het verloop.
  6. Indien er door de opdrachtgever geen verweer wordt gevoerd, ontvangt u na circa vier weken het verstekvonnis.
  7. U ontvangt de nota voor de incassodienst voor het vaste bedrag van € 150,- excl. btw plus de kosten van derden (deurwaarder en griffierechten).
  8. Wordt er verweer gevoerd, dan neemt de advocaat contact met u op om een risicoanalyse  (incl. inschatting van de kosten) voor een eventuele juridische procedure of het voorzien van de zaak te bespreken.