Broodfondsen zijn gebaseerd op vertrouwen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Hoe werkt een Broodfonds

Een Broodfonds is een coöperatie van minimaal twintig en maximaal vijftig zelfstandigen. Binnen het Broodfonds vorm je elkaars verzekering voor het geval je door ziekte niet meer kunt werken. De deelnemers zetten elke maand een vast bedrag op een aparte rekening. Als iemand een beroep moet doen op het Broodfonds krijgt hij van alle deelnemers een klein bedrag overgemaakt. Broodfondsen zijn gebaseerd op vertrouwen.

Voor zelfstandigen rijst vroeg of laat de vraag hoe je je verzekert tegen langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als zelfstandige heb je geen wettelijk recht op inkomensondersteuning. In de praktijk betekent dit dat je als zelfstandige een grote financiële buffer moet hebben als je een langere periode door ziekte uitvalt, of dat je hiervoor een (meestal dure) verzekering afsluit.

Alternatief voor verzekeren

Om je bij een verzekeringsmaatschappij tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid te verzekeren, moet je doorgaans behoorlijk in de buidel tasten. De verzekeringsmaatschappij bepaalt hoeveel premie er betaald moet worden en wanneer iemand in aanmerking komt voor een uitkering. Heb je een risicovol beroep, een medisch verleden of ben je ouder dan 50 jaar dan betaal je ook nog eens een veel hogere premie. Het Broodfonds is een alternatieve oplossing om gedurende twee jaar ziekte een schenking van mede-Broodfondsdeelnemers te ontvangen.

Hoe werkt een Broodfonds

Het Broodfonds werkt volgens het schenkkring principe. Dit betekent dat iedere deelnemer van een broodfondsgroep een eigen broodfondsrekening opent. Op deze rekening wordt de maandelijkse inleg gestort. Wanneer iemands inkomen wegvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid, krijgt hij van de andere deelnemers maandelijks een bedrag geschonken. Vanaf een maand na het begin van de ziekte kun je schenkingen ontvangen.

Eigen keuze

De deelnemers kiezen bij aanvang de hoogte van de te ontvangen schenking bij ziekte. Dit is gerelateerd aan je netto bedrijfswinst en het inkomen dat je maandelijks nodig hebt. Er kan gekozen worden uit verschillende niveaus. Hoe hoger de te ontvangen schenking, hoe hoger de maandelijkse inleg.

Kosten

Naast de maandelijkse inleg die je op je eigen broodfondsrekening stort, betaal je vaak eenmalig een basis inleg en maandelijks contributie. ledere broodfondsgroep heeft een centrale rekening. Het tegoed op je eigen broodfondsrekening kent een maximum, een buffer. De hoogte van deze buffer is afhankelijk van het gekozen schenkingsniveau. Het geld dat in de buffer zit, blijft eigendom van de deelnemers. Wanneer iemand besluit om uit de broodfondsgroep te stappen dan neemt hij het geld dat nog op zijn rekening staat mee.

Voor wie?

Je kunt meedoen aan een broodfonds als je langer dan één jaar zelfstandig ondernemer bent en je minimaal € 750,- tot € 1000,- winst per maand maakt. Een belangrijk uitgangspunt is dat deelnemers elkaar kennen waardoor controle bij ziekte niet nodig is. Bij minimaal twintig deelnemers kun je een eigen Broodfonds starten. Of je sluit aan bij een Broodfonds in je regio, maar dan moet je als nieuwe deelnemer via een reeds deelnemend Broodfondslid worden geïntroduceerd.

Meer weten?

Er is een speciale Broodfonds website waar je nog veel meer kunt lezen. Je vindt er de 10 voordelen van het Broodfonds en voorbeelden van mensen die hun ervaringen met het Broodfonds met je delen.