Tips om u goed voor te bereiden
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Het voeren van een beoordelingsgesprek

Vaak is het einde van het jaar een goed moment om de balans op te maken. Tijdens een beoordelingsgesprek wordt het functioneren van een werknemer besproken over een recente periode. Bijvoorbeeld van het afgelopen jaar. Niet alleen komt de kwantiteit van het afgeleverde werk aan de orde, maar ook de kwaliteit ervan. Ook het sociaal functioneren, zoals de samenwerking met collega’s en communicatie met klanten, wordt besproken. Tijdens een beoordelingsgesprek kan ook de vraag 'wel of geen salarisverhoging?', worden beantwoord.

Een beoordelingsgesprek is zowel voor werkgever/leidinggevende als voor de werknemer een belangrijk moment. Zit er misschien promotie in? Als leidinggevende is dit gesprek een hulpmiddel om te kijken of u medewerkers goed begeleidt.

Een beoordelingsgesprek dient grofweg drie doelen

  • Het verbeteren van het functioneren, de prestatie en de motivatie van de werknemer.
  • Het optimaal benutten van de capaciteiten van de werknemer.
  • Het formuleren van arbeidsvoorwaardelijke beslissingen.

Aan een beoordelingsgesprek nemen altijd twee partijen deel: een werknemer en zijn leidinggevende. De verhoudingen tussen beide partijen zijn tijdens een beoordelingsgesprek ongelijkwaardig: Als leidinggevende spreekt u een oordeel uit over de prestaties van een werknemer. Werknemers kunnen slechts kennisnemen van het oordeel, maar mogen wel op de uitspraak reageren.

Verschil beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek

Dit is ook het grote verschil met een functioneringsgesprek. Tijdens een functioneringsgesprek mag ook de werknemer zijn/haar visie geven op uw functioneren en wordt er samen gezocht naar mogelijkheden om te verbeteren, waaronder ook de onderlinge samenwerking. Waar tijdens een beoordelingsgesprek de meetbare prestaties in het verleden centraal staan, wordt in een functioneringsgesprek het verbeteren van het functioneren nu en in de toekomst besproken. 

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is een absolute must. Als leidinggevende denkt u aan:

  • zoveel mogelijk informatie inwinnen over het functioneren van uw medewerker. Verzamel feitenmateriaal waaruit het functioneren van uw medewerker blijkt.
  • De beoordelingscriteria: welke competenties en taken horen bij de functie van uw medewerker? Voldoet u w werknemer hieraan en onderbouw uw bevindingen. 
  • Tijdens het functioneringsgesprek is opleiding mogelijk aan de orde geweest. In het beoordelingsgesprek geeft u een oordeel over de resultaten, met mogelijke consequenties.
  • Voorkom subjectiviteit: Ondanks dat een beoordeling gestaafd is op meetbare prestaties, beïnvloeden vooroordelen toch het oordeel. Vraag daarom ook tijdig klanten en collega’s naar het functioneren van uw werknemer.
  • Formuleer van tevoren het doel van het beoordelingsgesprek en laat dit ook uw medewerker tijdig weten.