Volg de onafhankelijke richtlijn 1.8
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Het stukadoren van veestallen en dierendagverblijven

Oplettendheid is geboden als u voornemens bent om veestallen of dierendagverblijven te gaan stukadoren. Hanteer hiervoor de officiële richtlijn, die onafhankelijk opgesteld en uitgebracht is door het Technisch Bureau Afbouw. Deze verblijven moeten letterlijk tegen een stootje kunnen en dat vergt een goede ondergrond en verwerking van de pleisterlaag.

Regelmatig worden de technisch deskundigen van TBA geraadpleegd voor advies als er een pleistersysteem op gemetselde ondergronden moet worden aangebracht. Is de ondergrond wel geschikt? Ook zijn er meldingen bekend van specifieke problemen in veestallen en dierendagverblijven. Volgens informatie en voorschriften van de fabrikant moest de pleister geschikt zijn, maar toch was er schade. Bij een aantal schadegevallen was het pleisterwerk ‘bij de beesten af’: nadat de boer zijn mooie stal eens flink met een hogedrukspuit had gereinigd, vielen de gaten in de pleisterlaag. En overijverige kalveren likten de kalkhoudende mortel van de muren. Maar ook de hoeven van fanatieke paarden, of de jeukende horens van een koe, kunnen flinke schade aanrichten.

Daarom is er de richtlijn 1.8 voor het stukadoren van veestallen en dierendagverblijven met cementgebonden raap- en afwerklagen; die geeft een advies over de toe te passen metselstenen en mortels. Veestallen en dierendagverblijven kunnen het beste met massieve, hard gebakken rode stenen van klasse IW3 worden gemetseld. De droge ondergrond moet daags voor bepleistering goed bevochtigd worden. Door de capillaire structuur van de rode baksteen neemt deze het aanmaakwater van de pleister goed op en geeft dit geleidelijk terug tijdens het drogingproces. De raaplaag moet ook de tijd krijgen om langzaam te drogen, want de toegevoegde cement moet volledig kunnen hydrateren. Bij snelle droging neemt de kans op scheurvorming toe. Daarom de aanbeveling om in veestallen en dierendagverblijven géén holle bouwstenen of kalkzandsteenondergronden toe te passen.

Tevens verdient het aanbeveling om bij toepassing van fabrieksmatig samengestelde cementmortels de leverancier/fabrikant tijdig te raadplegen en te informeren of het product geschikt is voor toepassing in stallen en dierendagverblijven.

De volledige richtlijn is gratis te downloaden.