Inzien, gebruiken en bijdragen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Gratis KOMO-bestekservice

Speciaal voor bestekschrijvers (architecten, ontwerpers, constructeurs en bestekdeskundigen) heeft KOMO een catalogus met bestekspecificaties. Deze is gratis beschikbaar.

Deze KOMO-bestekcatalogus is opgenomen in het Open Specificatie Formaat (OSF) dat werd ontwikkeld door de leveranciers van besteksoftware KUBUS, Ibis, DUNCAN, Zeeboer en De Twee Snoeken. Met deze gratis bestekservice brengt KOMO vraag en aanbod naar objectief getoetste (product)informatie, zowel bij voorschrijvers als in de bouw- en inframarkt, samen.

KOMO stelde inmiddels ruim 400 bestekspecificaties op, gebaseerd op haar BRL-en voor producten, realisatieprocessen en diensten in bouw en infra. De specificaties zijn ontwikkeld in samenwerking met de deskundigen van de certificerende instellingen, vervolgens steeds geactualiseerd en geaccordeerd door KOMO. Op het gebied van bestekinformatie werkt KOMO nauw samen met STABU, KUBUS, Zeeboer, De Twee Snoeken, BNB en FBS.

Inzien, gebruiken en bijdragen aan KOMO bestekspecificaties

De bestekspecificaties zijn te raadplegen op de website van KOMO. Hier kan iedere specificatie worden ingezien en de specificaties mogen door iedereen worden toegepast.

Gebruiken bestekspecificaties met besteksoftware

Vanuit iedere individuele bestekspecificatie kan in de besteksoftware doorgelinkt worden naar de betreffende BRL-en van daaruit naar de betrokken certificaathouders. Wanneer deze certificaathouders voor hun specifieke (samengestelde) producten specificaties en detailleringen hebben opgesteld, worden deze direct binnen OSF ontsloten en beschikbaar gesteld aan de markt.