Voor het betalen van loon- en omzetbelasting
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

G-rekening

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening en wordt gebruikt voor het betalen van loon- en omzetbelasting. Het is de bedoeling dat de aannemer of inlener een bedrag op die g-rekening stort dat naar verwachting gelijk is aan de verschuldigde loon- en omzetbelasting. In principe kan alleen de Belastingdienst bedragen van de g-rekening afboeken. Naast het direct betalen van de verschuldigde loon- en omzetbelasting is het ook mogelijk om bedragen van de ene g-rekening over te maken naar de andere g-rekening.

Een g-rekeningnummer bevat altijd de cijfers 099 op de 3 posities direct na de uit 4 letters bestaande bankcode.
Vroeger kon een inlener en/of aannemer vrijwaring krijgen voor de ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid door rechtstreeks een gedeelte van de factuursom te storten in een WKA-depot bij de Belastingdienst. Dit is al enkele jaren niet meer mogelijk.

Sinds 1 januari 2016 kan vrijwaring voor de ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid alleen nog worden verkregen door een deel van de factuursom te storten op een geblokkeerde rekening (g-rekening) van de uitlener of onderaannemer. Het kerndoel van de g-rekening, het krijgen van vrijwaring door het storten van een deel van de factuursom op een aparte betaalrekening, wordt daarmee gewaarborgd.

Een g-rekening kunt u aanvragen met het formulier 'Aanvraag g-rekening', die u kunt downloaden op de website van de Belastingdienst. Let op, dit formulier is in januari 2019 gewijzigd en de oude versie van dit formulier neemt de Belastingdienst niet meer in behandeling.