Onnodige kosten lokaliseren en elimineren
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Faalkosten

Faalkosten zijn de kosten die door fouten worden gemaakt. Deze kosten zijn voornamelijk het gevolg van verspillingen en verliezen, maar omvatten ook de kosten van reparatie, schadeclaims, verlies van klanten, enzovoort. Door faalkosten te categoriseren, verkrijgt u helderheid en kunt u bepaalde verspillingen voorkomen.

De faalkosten worden vaak nog onderverdeeld in interne en externe faalkosten:

  • Interne faalkosten zijn verbonden aan de fouten die zijn opgespoord voordat de aflevering aan klanten heeft plaatsgevonden.
  • Externe faalkosten zijn verbonden aan de fouten die na aflevering door of bij de klant of gebruiker zijn opgespoord. Uitgaven om de kans op kwaliteitsafwijkingen, fouten dus, te verkleinen. Beoordelingskosten worden gemaakt om de invloed van fouten zo gering mogelijk te doen zijn. Faalkosten, inclusief verspillingen en verliezen, ontstaan door fouten.

Natuurlijk is het niet eenvoudig om de diverse faalkosten te lokaliseren. Daarom zijn ze -gemiddeld genomen - zo hoog: 5 tot 13% van de omzet. Kleine verspillingen kunnen bij elkaar een grote impact hebben op het eindresultaat.

De Japanse drieling

Aan de hand van de Japanse drieling, passend bij de Lean-theorie, kunnen faalkosten worden onderverdeeld:

  • ‘muda’: verspillingen door activiteiten die geen waarde hebben. Er zijn twee types Muda te onderscheiden: (a) verspillingen die niet direct te elimineren zijn, en (b) verspillingen die snel te elimineren zijn door middel van Kaizen.
  • ‘mura’: verspillingen door onregelmatigheid en onbalans vanwege een grote variatie in het werk. Bijvoorbeeld het wisselend belasten van mens en machine; alle ongelijkheden binnen een voortbrengingsproces (grote tempowisselingen: pieken en dalen; hollen en stilstaan).
  • ‘muri’: verspillingen door inspanning vanwege de moeilijkheid van het werk. Te zwaar belasten van mens en machine, of het produceren boven man- of machinecapaciteit. Een voorbeeld is een werknemer die teveel taken moet verrichten waardoor hij harder moet werken dan gezond is.

7+1 verspillingen

Lean is gericht op het identificeren en elimineren van verspillingen. Muda is de meest bekende verspilling. Dit wordt ook wel aangeduid als de 7+1 verspillingen. Deze 7+1 verspillingen zijn: Overproductie, Transport, Voorraad, Beweging, Wachten, Overbewerking, Afkeur en Verspilling van talent.

Faalkostenreductie zonder investering

Door allerhande acties binnen de onderneming te benoemen en in te delen, wordt een helder beeld verkregen hoe er kleine verbeteringen kunnen worden doorgevoerd zonder dat hiervoor investeringen hoeven te worden gedaan. De betrokkenheid van mensen maakt dan het verschil.