Check uw opdrachtbevestiging
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Eigendomsvoorbehoud in geval van faillissement

Wat kunt u doen om reeds op de bouw geleverde materialen terug te halen, mocht een opdrachtgever failliet gaan. Materialen, die reeds verwerkt zijn, kunt u niet meer inpakken en meenemen. Deze vallen onder uw vordering en lopen mee in het faillissement. Maar de niet verwerkte materialen zijn nog wel terug te halen. Tenminste, indien daarvoor een eigendomsvoorbehoud is opgenomen in uw opdrachtbevestiging

Eigendomsvoorbehoud is in Nederland geregeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek. Bijna altijd is de aanvullende voorwaarde de betaling van de overeengekomen prijs. Dat betekent dat als iets "op rekening" wordt geleverd, de ontvanger pas eigenaar wordt als de rekening is betaald. 

Bescherming

Zo’n voorbehoud vermeldt u in uw offerte of opdrachtbevestiging. Op deze manier kunt u zich beschermen tegen een faillissement van de koper als de goederen al wel zijn geleverd, maar de rekening nog niet is betaald. Omdat u vrijwel altijd als concurrente schuldeiser wordt aangemerkt, is de kans dat u uw geld krijgt erg klein. Door het eigendomsvoorbehoud kunt u in elk geval nog uw spullen terughalen die nog niet verwerkt zijn.

Voor aanvang beschrijven

Kijk uw opdrachten/offertes na op vermelding van een eigendomsvoorbehoud. Alleen dan is het mogelijk uw goederen van de bouw op te halen. Echter, als de fiscus een bodembeslag heeft gelegd, vist u helaas ook dan mogelijk alsnog achter het net.