Jaarlijkse studie EIB
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

EIB-onderzoek bouwtrends 2020-2024

Deze jaarlijkse studie van het Economisch Instituut voor de Bouw gaat in op recente ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt en wat deze kunnen impliceren voor de ontwikkelingen in de periode 2020-2024. 

Vorig jaar werd al rekening gehouden met een bouwarbeidsmarkt die na enkele jaren van sterke groei en toenemende personeelsschaarste geleidelijk in rustiger vaarwater zou kunnen komen. Nu is de aandacht natuurlijk verschoven naar (de gevolgen van) corona. Ervaringen vanuit eerdere crises hebben laten zien dat de bouw zwaar wordt geraakt, maar welke bewegingen ziet EIB tot nu toe in de werkgelegenheid en wat zijn de verwachtingen voor de bouwarbeidsmarkt op korte en middellange termijn? Wat is de benodigde instroom in de komende jaren en welke inspanningen vergt dit aan aanbod vanuit de opleidingen, het buitenland en de zij-instroom vanuit andere sectoren?

Bijzondere aandacht wordt in deze publicatie besteed aan het weerstandsvermogen van zzp-ers. Hoe staat het met de inkomens en de vermogen van zzp’ers in de bouw en kunnen zij een terugval in omzet en inkomen volgend jaar voldoende opvangen? Welke effecten hebben de voorgenomen beperkingen van de fiscale voordelen voor zelfstandigen op hun beschikbaar inkomen? Is de voorgestelde verplichte AOV een uitkomst voor zelfstandigen of schiet de vormgeving tekort?

Download de volledige publicatie van EIB.