Voordelen van het samenwerkingsverband in de afbouw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Een leerling van NOA Opleidingsbedrijf Afbouw

Kwalitatief goed opgeleide vakmensen afleveren in de afbouwbedrijfstak. Dat is kortweg de doelstelling van NOA Opleidingsbedrijf Afbouw, de landelijke federatie van samenwerkingsverbanden in Nederland. Nu zijn het bijna nog allemaal stukadoors die opgeleid worden bij aangesloten leerbedrijven, in de toekomst worden hopelijk ook vloerenleggers, natuursteenbewekers en meer plafond- en wandmonteurs middels het NOA Opleidingsbedrijf Afbouw geschoold tot gediplomeerde vakkrachten. Werkgevers mét personeel, maar ook ondernemers zónder personeel kunnen op deze manier een jonge vakkracht inlenen.

Geen bedrijfsrisico

Niet elke ondernemer in ons land kent het fenomeen ‘samenwerkingsverband’. Iedereen weet dat een leerling middels een leerarbeidsovereenkomst of praktijkovereenkomst opgeleid wordt, maar dat de risico’s en aanvullende administratieve ‘rompslomp’ die bij een leerling komen kijken ook in handen van een samenwerkingsverband kunnen worden gelegd, is niet iedereen bekend. Niet de ondernemer, maar het NOA Opleidingsbedrijf Afbouw neemt de leerling in dienst voor de duur van de opleiding. Het bedrijfsrisico komt hierdoor dus ook bij het samenwerkingsverband te liggen, in plaats van bij de ondernemer.

Verantwoordelijkheden

Als lidbedrijf van het samenwerkingsverband betaalt u voor de gewerkte uren van de leerling. De arbeidskosten van de leerling zijn via het samenwerkingsverband nagenoeg gelijk aan de kosten die u zou hebben als u zelf een leerling in dienst neemt. De uurlonen liggen wel wat hoger dan bij het zelf in dienst nemen. Daardoor lijkt het in eerste instantie niet aantrekkelijk. Echter; werkt de leerling niet, doordat hij naar school is, vakantie heeft of ziek is, dan maakt u ook geen kosten. Salarisuitbetaling, fiscale afdrachten en verplichtingen conform de cao Afbouw en Wet Poortwachter e.d. liggen allemaal bij NOA Opleidingsbedrijf Afbouw.

Aanvullende scholing

Daarnaast krijgt de leerling aanvullende scholing, bijvoorbeeld om dingen te leren die de leerling niet bij het leerbedrijf kan uitvoeren. Na twee jaar heeft het leerbedrijf daarom een kwalitatief beter gediplomeerde vakman

Selectieprocedure

Het samenwerkingsverband laat elke potentiële leerling eerst een selectieprocedure doorlopen. De aspirant-leerling wordt dan getoetst op geschiktheid: er wordt gekeken naar de vaardigheden, maar ook naar de motivatie, presentatie en eventuele talenten. Pas na deze training wordt besloten of de jongen een leerarbeidsovereenkomst krijgt aangeboden bij het samenwerkingsverband en wordt er een geschikt leerbedrijf bij gezocht. Zo weet u dat u een leerling inhuurt die past bij uw bedrijfsmentaliteit en -werkzaamheden.

Ook voor OZP-ers met een hart voor opleiden

Niet alleen bedrijven met personeel (en een leermeester) kunnen via NOA Opleidingsbedrijf Afbouw een leerling inlenen, ook zelfstandigen zonder personeel kunnen er gebruik van maken. Doordat de leerling in dienst is bij het samenwerkingsverband, behoudt u in dat geval als ondernemer uw ZZP-status en hebt u geen omkijken naar de bijbehorende administratie. Natuurlijk moet er wel tijd worden gemaakt om de leerling in de praktijk te begeleiden en moet de leerling passend werk kunnen doen.

Voor uitgebreide info: www.noaopleidingsbedrijfafbouw.nl