Voordelen van het samenwerkingsverband in de afbouw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Een leerling van NOA Opleidingsbedrijf Afbouw

Kwalitatief goed opgeleide vakmensen afleveren in de afbouwbedrijfstak. Dat is kortweg de doelstelling van NOA Opleidingsbedrijf Afbouw, de landelijke federatie van samenwerkingsverbanden in Nederland. De opleidingsbedrijven, verspreid door Nederland gevestigd, leiden stukadoors, plafond- en wandmonteurs, natuursteenbewerkers en vloerenleggers op. Bijna altijd middels een BBL-opleiding, zodat de leerlingen werken bij het samenwerkingsverband aangesloten leerbedrijven. Het NOA Opleidingsbedrijf Afbouw schoolt de leerlingen tot gediplomeerde vakkrachten. Dit is voor werkgevers mét personeel, maar ook ondernemers zónder personeel een goede manier om een jonge vakkracht in te lenen, zonder de verplichting van een leer-werk-overeenkomst.

Geen bedrijfsrisico

Niet elke ondernemer in ons land kent het fenomeen ‘samenwerkingsverband’. Iedereen weet dat een leerling middels een leerarbeidsovereenkomst of praktijkovereenkomst opgeleid wordt, maar dat de risico’s en aanvullende administratieve ‘rompslomp’ die bij een leerling komen kijken ook in handen van een samenwerkingsverband kunnen worden gelegd, is niet iedereen bekend. Niet de ondernemer, maar het NOA Opleidingsbedrijf Afbouw neemt de leerling in dienst voor de duur van de opleiding. Het bedrijfsrisico komt hierdoor dus ook bij het samenwerkingsverband te liggen, in plaats van bij de ondernemer.

Verantwoordelijkheden

Als lidbedrijf van het samenwerkingsverband betaalt u voor de gewerkte uren van de leerling. De arbeidskosten van de leerling zijn via het samenwerkingsverband nagenoeg gelijk aan de kosten die u zou hebben als u zelf een leerling in dienst neemt. De uurlonen liggen wel wat hoger dan bij het zelf in dienst nemen. Daardoor lijkt het in eerste instantie niet aantrekkelijk. Echter; werkt de leerling niet, doordat hij onderwijs volgt / naar school is, vakantie heeft of ziek is, dan maakt u ook geen kosten. Salaris uitbetaling, fiscale afdrachten en verplichtingen conform de cao Afbouw en Wet Poortwachter e.d. liggen allemaal bij NOA Opleidingsbedrijf Afbouw.

Aanvullende scholing

Daarnaast krijgt de leerling aanvullende scholing, bijvoorbeeld om dingen te leren die de leerling niet bij het leerbedrijf kan uitvoeren. Na twee jaar heeft het leerbedrijf daarom een kwalitatief beter gediplomeerde vakman.

Selectieprocedure

Het samenwerkingsverband laat elke potentiële leerling eerst een selectieprocedure doorlopen. De aspirant-leerling wordt dan getoetst op geschiktheid: er wordt gekeken naar de vaardigheden, maar ook naar de motivatie, presentatie en eventuele talenten. Pas na deze training wordt besloten of de jongen een leerarbeidsovereenkomst krijgt aangeboden bij het samenwerkingsverband en wordt er een geschikt leerbedrijf bij gezocht. Zo weet u dat u een leerling inhuurt die past bij uw bedrijfsmentaliteit en -werkzaamheden.

Ook voor OZP-ers met een hart voor opleiden

Niet alleen bedrijven met personeel (en een leermeester) kunnen via NOA Opleidingsbedrijf Afbouw een leerling inlenen, ook zelfstandigen zonder personeel kunnen er gebruik van maken. Doordat de leerling in dienst is bij het samenwerkingsverband, behoudt u in dat geval als ondernemer uw ZZP-status en hebt u geen omkijken naar de bijbehorende administratie. Natuurlijk moet er wel tijd worden gemaakt om de leerling in de praktijk te begeleiden en moet de leerling passend werk kunnen doen.

Voor uitgebreide info: www.noaopleidingsbedrijfafbouw.nl