Voor werken in België
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Construbadge

Verricht u als Nederlands bedrijf wel eens werkzaamheden in België (of gaat u dat doen) en heeft u werknemers die dan op een Belgische bouwplaats lopen? Dan moeten alle werknemers verplicht een Construbadge dragen. Dit is een pasje met de persoonsgegevens en een pasfoto. Ook bouwvakkers die tijdelijk in België werken, bijvoorbeeld in dienst van een Nederlands bouwbedrijf of uitzendbureau, zijn verplicht de Construbadge bij zich hebben.

De pas is op 1 oktober 2014 ingevoerd om oneerlijke concurrentie en uitbuiting van werknemers tegen te gaan. De pas wordt aan de werkgever verstrekt door FBZ-FSE Constructiv, het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf.

Hoe moet u de Construbadge aanvragen?

Voorafgaand aan de tewerkstelling in België moet u als werkgever een Limosa-melding indienen. Dit doet u op de website van Limosa. Na deze melding zal de FBZ automatisch een brief versturen met een identificatienummer en een unieke code. Hiermee kunt u zich online aanmelden bij FBZ en de benodigde gegevens voor de aanvraag van een Construbadge doorgeven. Dit kost u zo’n € 20,- per pas. De pas wordt binnen 5 dagen na betaling verstuurd. Let op! De pas wordt alleen naar een adres in België verzonden.