BSN vermelden op mandagenregister
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

BSN werknemers verplicht doorgeven

Per 1 januari 2017 is in de Uitvoeringsregeling geregeld dat een uitlener of onderaannemer de Burger Service Nummers (BSN) van de door hen ingezette werknemers (dus ook eventuele ingehuurde uitzendkrachten) verstrekt aan de inlener en/of (hoofd)aannemer. Dit betekent dat u het BSN moet vermelden op onder andere het mandagenregister. Het is expliciet wettelijk geregeld dat u het BSN door moet geven aan uw (hoofd)aannemer.

Kopie ID-bewijs

Het feit dat u verplicht bent om het BSN door te geven in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA), betekent niet dat u kopieën van ID-bewijzen mag maken en verstrekken. Dat is namelijk NIET het geval. De verplichting om de identiteit vast te stellen, blijft gewoon bij de (hoofd)aannemer liggen. Deze mag nog steeds geen kopieën van ID-bewijzen in zijn administratie bewaren.

En ZZP-ers dan?

In het gewijzigde uitvoeringsbesluit wordt expliciet gesproken over werknemers en nergens over ZZP-ers. Op zich is dit begrijpelijk. Ervan uitgaande dat een ZZP-er een ondernemer is, is er in dat geval geen sprake dat daar afdrachten aan loonheffing en/of SV-premies aan de orde zijn. Formeel is er dus ook geen risico voor u en/of uw (hoofd)aannemer in het kader van de WKA. Conform het uitvoeringsbesluit BSN is er geen recht of verplichting tot het doorgeven (en verzamelen) van het BSN van ZZP-ers. U mag van ZZP-ers ook nog steeds geen kopie van het ID-bewijs in uw administratie hebben en/of doorgeven aan uw (hoofd)aannemer.