BIM-partners moet elkaar begrijpen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

BIM Vaktermen

In de bouw worden veel vaktermen gebruikt, daar is BIM geen uitzondering in. Het is belangrijk dat de samenwerkende BIM-partners elkaars termen begrijpen. Er leven veel verschillende interpretaties als het gaat om BIM.

IM past eigenlijk niet in de traditionele bedrijfsprocessen in de bouw. Het is een veranderproces, dat vraagt om gedegen kennis, aanpassing van het beleid en een investering in de juiste tools, tijd en kennis. Gebruikers moeten de BIM-termen begrijpen, maar daarnaast helder met elkaar communiceren over het gezamenlijk doel dat men wil bereiken. Het opstellen van een goed BIM-protocol is cruciaal.

Een aantal veelgebruikte BIM-termen:

Open BIMSamenwerken ongeacht het softwarepakket
IFCNeutraal uitwisselingsformaat
AspectmodellenGedeelte van het model
ClashenModel controleren o.b.v. geometrie en regels
BibliotheekBestand met elementen die hergebruikt kunnen worden
LODLevel of Development: de staat van de ontwikkeling c.q. de kwaliteit van het gebouw informatie model of een element daarin. Maar ook: Level Of Detailling: het detail niveau waarmee gemodelleerd is
From generic to detailedOp gewenst niveau inzicht krijgen in het model van generiek naar specifiek naar gedetailleerd
FamilieRevit-term voor modellen van specifieke bouwonderdelen die in allerlei bibliotheken worden aangeboden en bij elkaar worden ingedeeld (bijvoorbeeld een deuren familie)