Word geen slachtoffer!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Acquisitiefraude voorkomen

Het kan iedereen overkomen: acquisitiefraude. En vooral als er sprake is van een plausibel verhaal op het verkeerde moment. Fraudeurs zijn gewiekst. Ze bestoken u schriftelijk, per mail of telefoon. Ze moeten het hebben van de onoplettende momenten. U kunt gerichte maatregelen treffen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van acquisitiefraude.

Let op kleine bedragen

Kenmerkend voor acquisitiefraude is dat het bedrag waar het om gaat meestal niet zo hoog is. Daardoor vindt vaak onvoldoende controle plaats. Pas later blijkt dat het om een bedrag per maand gaat en dat er een contract voor enkele jaren aan vast zit. Daardoor kan het totale fraudebedrag tot enkele duizenden euro’s oplopen.

Tips

Denkt u dat acquisitiefraude u niet zal overkomen? U bent niet de enige; ruim de helft van de ondernemers denkt er zo over. Toch blijkt de praktijk anders. Reduceer daarom het risico op acquisitiefraude door:

 • nooit toezeggingen te doen en geen afspraken te maken in een eerste gesprek.
 • altijd om schriftelijke informatie per post te vragen met daarin ook de gegevens van de aanbieder en informatie over de dienst of het product.
 • uit te zoeken of het verhaal klopt en of de aanbieder een bestaand en betrouwbaar bedrijf is. Vraag bijvoorbeeld naar referenties en zoek voorbeelden.
 • te vragen naar een schriftelijke opgave van oplage, verspreidingsgebied en doelgroep als u wenst te adverteren en dit ook te controleren.
 • te controleren of een website wel bestaat, alvorens u er een vermelding op wenst. Kijk bijvoorbeeld ook naar vindbaarheid op Google en vraag bezoekersaantallen op.
 • u vooral niet op te laten jagen door trucjes als “de drukker wacht”, “eenmalige aanbieding”, “uw vermelding vervalt”, “alleen vandaag”, en ga zo maar verder. Dat is de standaardaanpak van oplichters.
 • te verifiëren naar contacten met andere medewerkers, als verkopers hiernaar verwijzen.
 • goed op te passen bij het terugsturen van faxen over eerder geplaatste advertenties.
 • altijd naar kleine lettertjes te kijken!
 • alles goed te controleren vóórdat u een handtekening zet.
 • uw medewerkers ook goed te informeren over de maatregelen en wie verantwoordelijk is voor het afhandelen van acquisitievoorstellen.