Wel of geen vrije dag?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

5 mei Bevrijdingsdag

De overheid heeft 5 mei aangewezen als nationale feestdag, maar heeft het daarbij aan cao-partijen overgelaten. In onze sectoren hebben we dat in de cao Afbouw als volgt geregeld:

Betaalde vrije dag in lustrumjaar

In de meeste cao’s is afgesproken dat 5 mei alleen geldt als een collectieve roostervrije dag in lustrumjaren. Zo is het ook in de cao Afbouw geregeld. Dat is in 2020 het geval.