06 oktober 2022
Bijeenkomst NOA Jong Talent

Bijeenkomst NOA Jong Talent

Donderdag 6 oktober organiseert NOA Jong Talent een bijeenkomst waarbij NOA-voorzitter John Kerstens ons mee neemt in de ontwikkelingen binnen NOA en leren we tijden een interactieve show over omdenken en veranderen.

Waar: NOA, De Smalle Zijde 20A, Veenendaal
Wanneer: Donderdag 6 oktober 2022 
Hoe laat: Inloop 15.00 uur, start programma 15.30 uur

Ontwikkelingen NOA

NOA-voorzitter John Kerstens trapt de bijeenkomst af door in te gaan op de ontwikkelingen die spelen bij NOA. Ook neemt hij je mee in de toekomstplannen en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Omdenkshow

Daarna start de interactieve omdenkshow. De veranderingen in de wereld gaan zo snel, dat we voortdurend geconfronteerd worden met nieuwe problemen. Wat is onze valkuil? Dat we deze nieuwe problemen met een oude manier van denken proberen op te lossen. Maar meestal wordt het er daardoor alleen maar erger op. ‘Opa Piet denken’ of ‘vastdenken’ noemt het team van Omdenken dat; een ‘oplossing’ die van een probleem een ramp maakt.

Omdenken is de tegenhanger van Opa Piet denken. Het is een organisatie die middels trainingen, shows en bestseller boeken mensen leren hoe ze op een ja-en-manier in het leven kunnen staan, in plaats van ja-maar-denken. Met omdenken probeer je het probleem niet weg te werken, maar te gebruiken. Omdenken beschouwt elk probleem als een lastig obstakel, waar je met geduld en creativiteit, kortom een nieuwe manier van denken, een nieuwe mogelijkheid van kunt maken.

Nog nooit was leren zo leuk.

BBQ

Na de workshop staat er een BBQ klaar. Rond 21.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.

Inschrijven

Zien we je op 6 oktober a.s. in Veenendaal? Neem gerust een NOA-collega mee die nog niet eerder bij NOA Jong Talent is geweest! Eenieder tot 40 jaar met een onderneming in de afbouw - of die tenminste de aspiratie heeft om een afbouwbedrijf in de nabije toekomst te managen of over te nemen - is van harte welkom om zich bij ons verder te ontwikkelen. Zorg er wel voor dat hij/zij zich inschrijft, zodat wij weten wie er komen.

  •  *
  • naam@bedrijf.nl