Even voorstellen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Naam: Sidney Haarmans

Bedrijfsnaam: System Flex B.V.

Wat is de reden dat u in het bestuur wilde plaatsnemen?

“Ik wilde in het bestuur omdat ik een toevoeging kan zijn voor de branche. Er zijn maar weinig andere bestuursleden enkel en alleen actief in de droge afbouw. Binnen mijn eigen bedrijf houd ik me bezig met de ontwikkeling en vernieuwing. En dan met name met BIM en automatisering. Ik hoop die kennis over te kunnen dragen aan de rest van de sector.”

Voor welke zaken gaat u zich in de voorliggende bestuursperiode inzetten?

“Voor het Handboek Droge Afbouw. Hier komt een vernieuwde versie van. Het is de bedoeling dat het onderdeel systeemplafonds verder wordt uitgediept en mogelijk komen ook de systeemwanden uitgebreid aan de orde in de nieuwe versie.”

Waarop mogen de leden van NOA u aanspreken?

Op alles wat ter tafel komt. In mijn vrije tijd ben ik trainerscoördinator voor een instructeursgroep terwijl ik zelf geen instructeur ben. Ook hier mogen de leden van de club mij overal op aanspreken. Voor NOA geldt hetzelfde: ik zal altijd kijken hoe en door wie de vraag kan worden beantwoord en opgelost.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste onderwerpen waar een brancheorganisatie als NOA zich voor moet inzetten?

“Opleiden en het creëren van voldoende stageplekken. En we zullen vol moeten inzetten op automatisering. Bovendien denk ik dat we - net als de installatiebranche met E&W doet - een losse entiteit moeten ontwikkelen. Want veel hoofdaannemers hebben de kennis niet meer zelf in huis die wij wel hebben.”

Welke uitdagingen kent de hoofdsector?

“We zijn nog te traditioneel en ik hoor nog veel te vaak ‘waarom zouden we veranderen? Het gaat toch goed zo?’”

Heeft u naast uw ongetwijfeld drukke baan en het bestuurswerk nog tijd voor andere hobby’s? Welke?

“Duiksport, fietsen en reizen.”