NOA kent verschillende afdelingen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Regionale afdelingen

Vanuit de oude 'stukadoorspatroonbonden" van één van NOA's rechtsvoorgangers NAVAS, is ooit de landelijke organisatie voorgekomen. Inmiddels zijn de stukadoorspatroonbonden getransformeerd tot regionale afdelingen. Wat echter niet verandert, is de traditie van vele decennia stukadoorsgeschiedenis. Sommige afdelingen zijn zelfs ouder dan 100 jaar. NOA-leden kunnen zich bij deze afdelingen aansluiten. De afdelingen organiseren regelmatig bijeenkomsten voor de bij hun aangesloten leden.

NOA kent de volgende regionale afdelingen:

 • Afdeling Noord
 • Afdeling Zwolle
 • Afdeling Het Oosten
 • Afdeling Apeldoorn
 • Afdeling Arnhem/Nijmegen
 • Afdeling Utrecht
 • Afdeling Alkmaar
 • Afdeling Gouda en omstreken
 • Afdeling Dordrecht
 • Afdeling Rijn/Delfland
 • Afdeling Zuid Holland Zuid
 • Afdeling Zuid-Oost Brabant
 • Afdeling West Brabant
 • Afdeling Vught
 • Afdeling Limburg

Er bestaan ook regionale afdelingen vanuit natuursteen, voorkomend uit de rechtsvoorganger Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN), thans NOA hoofdsector Natuursteen.