Even voorstellen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Naam: Peter Veenstra

Bedrijfsnaam: Veenstra Natuursteen BV

Wat is de reden dat u in het bestuur wilde plaatsnemen?

“Wanneer je ziet dat er zaken binnen de NOA niet goed gaan is het gemakkelijk om kritiek te leveren. Maar als je kritiek levert, moet je ook bereid zijn energie te steken in een betere NOA.”

Voor welke zaken gaat u zich in de voorliggende bestuursperiode inzetten?

“Een transparante NOA. En de krachten bundelen van de verschillende hoofdsectoren om een homogene organisatie op te zetten. Anticiperen op de conclusies uit het onderzoeksrapport en eventuele misstanden op adequate wijze oplossen. Daarna de NOA verder uitbouwen tot een respectabele brancheorganisatie.”

Waarop mogen de leden van NOA u aanspreken?

“Op alles, ik ben zeer toegankelijk en luister naar alle leden ook die leden die uiterst kritisch zijn.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste onderwerpen waar een brancheorganisatie als NOA zich voor moet inzetten?

“De dienstverlening van de NOA is bijzonder goed. Dit is een verdienste vanuit het secretariaat. Toch moeten wij blijven zoeken naar verbetering. De NOA is er voor de leden maar veel leden kregen de laatste jaren de indruk dat het andersom was. Streven naar autonomie van de hoofdsectoren en daarnaast proberen om de onderlinge hoofdsectoren tot een eenheid te smeden. Lang is er gedacht dat de NOA een stukadoorsclub was waar enkele kleinere branches aansluiting bij zochten. Die gedachte is ondertussen achterhaald.”

Welke uitdagingen heeft de sector?

De sector Natuursteen heeft de uitdaging om te proberen om te groeien tot een organisatie waar alle natuursteenbedrijven van Nederland zich thuis voelen. Wij zijn in gesprek gegaan met brancheorganisatie DI-Stone en dat heeft tot uitwerking geahd dat wij samen met de leden van DI-Stone verder mogen gaan als één brancheorganisatie. Daarnaast is het promoten van natuursteen middels een campagne of een mooie website iets om te onderzoeken.”

Heeft u naast uw ongetwijfeld drukke baan en het bestuurswerk nog tijd voor andere hobby’s? Welke?

“Ik ben een fervent vogelliefhebber heb meerdere volières en kan daar druk mee zijn.”