speciaal voor ondernemers zonder personeel
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

NOA OZP Afbouw

OZP Afbouw is een sectorale afdeling van NOA, speciaal van en voor zelfstandig ondernemers zonder personeel (OZP). Als branchevereniging hebben we bewust gekozen voor de benaming OZP, hoewel er doorgaans wordt gesproken over ZZP. Zelfstandigen zonder personeel, die bij NOA zijn aangesloten, zijn echte ondernemers en zeker geen ‘verkapte werknemers’, zoals soms van ZZP’ers wordt verondersteld. Jaarlijks organiseren we daarom diverse activiteiten en bijeenkomsten waar alleen NOA-ondernemers zonder personeel voor worden uitgenodigd. Natuurlijk worden daar dan onderwerpen behandeld, die relevant of actueel zijn voor OZP-leden.

F.J.T. (Frans) Vos
Bestuurslid

Mail Frans

R. (Ricardo) Hoogenboom
Bestuurslid

Mail Ricardo

M. (Marco) Maarschalkerweerd
Bestuurslid

Mail Marco

G. (Gerbert) Tichem
Bestuurslid

Mail Gerbert

E. (Erhan) Yilmaz
Bestuurslid

Mail Erhan

Aansluiting bij VZN

Sinds mei 2022 heeft NOA OZP Afbouw een samenwerking met Vereniging Zelfstandigen Nederland. VZN is een koepelvereniging van belangenbehartigers voor zelfstandig ondernemers zonder personeel. VZN streeft naar een volwaardige rechtspositie van zelfstandigen en pleit voor een passend sociaal stelsel waarbij zelfstandig ondernemers hun sociale en ondernemersrisico’s fiscaal gestimuleerd kunnen afdekken. Door regelmatig overleg kunnen wij onze leden zonder personeel extra goed informeren over onderwerpen waar VZN veel vanaf weet. Anderzijds kunnen wij aan VZN onze belangen en standpunten helder maken, zodat zij die aan belangrijke tafels met politici kunnen bespreken en verdedigen. 

Lees het uitgebreide artikel

Kijk in onze agenda welke activiteiten er de komende maanden allemaal gepland staan.