Enthousiaste club van jonge mensen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

NOA Jong Talent

Ben je 40 jaar of jonger, ambitieus en ben je (of wil je) ondernemer (worden), dan zijn we op zoek naar jou! NOA Jong Talent is een enthousiaste club van jonge mensen, die enkele keren per jaar bijeen komt om met en van elkaar te leren.

Het bestuur van NOA Jong Management heeft de naam veranderd in NOA Jong Talent. Door de jaren heen kwam bij tijd en wijle de vraag of alleen managers aan de activiteiten konden deelnemen. Daarom werd dit jaar de knoop doorgehakt: we passen de naam aan in NOA Jong Talent.

Bestuur van NOA Jong Talent

Yvonne Elting - voorzitter
Erwin de Bruin - penningmeester
Johannes Avé - bestuurslidV.l.n.r. Erwin de Bruin, Roy Olminkhof, Yvonne Elting en Serge Kornuyt
V.l.n.r. Erwin de Bruin, Roy Olminkhof, Yvonne Elting en Serge Kornuyt

Iedereen van 40 jaar of jonger, die ambitieus is én reeds lid is van NOA, of leiding wil geven aan een NOA-bedrijf is van harte welkom bij de bijeenkomsten van Jong Talent. Tot je 45ste verjaardag mag je als NOA-lid alle activiteiten van Jong Talent bijwonen. Een paar keer per jaar organiseert het bestuur een bijeenkomst om met en van elkaar te leren. Dit zijn altijd activiteiten die leuk en leerzaam zijn voor ondernemers (in wording). Met behulp van externe professionals wordt elke keer een ander interessant thema behandeld. 

Interactieve bijeenkomsten met een thema

Twee, of maximaal drie keer per jaar wordt een activiteit of workshop bedacht waar alle deelnemers zichzelf op persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen. Bij Jong Talent hoef je dus - hoe interessant ook - géén vaktechnische info te verwachten. Het gaat om het trainen van persoonlijke vaardigheden. Onlangs werden er bijvoorbeeld schapen gedreven, om op een verrassende manier te ontdekken welke invloed communicatie en lichaamstaal hebben. En eerder werden er al workshops gevolgd over onder meer leiderschapsstijlen, omdenken, klantenbinding, lean management, communicatiestijlen en conflicthantering. Elke keer wordt gezocht naar een onderwerp waar veel jonge ondernemers in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen, of meer over te weten willen komen. Persoonlijke groei is telkens het doel. Indirect heeft natuurlijk ook het bedrijf er profijt van, maar dat ziet NOA Jong Talent als ‘bijverdienste’: de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers staat echt centraal. De bijeenkomsten zijn interactief, waardoor je door te doen extra veel leert en bovendien ook van elkaar leert. Alle activiteiten worden afgesloten met een gezellig samenzijn, omdat door de jaren heen al is gebleken dat de bijeenkomsten van NOA Jong Management - en nu dus NOA Jong Talent - bijdragen aan een breed netwerk. Er ontstaan waardevolle zakelijke relaties en bijzondere vriendschappen. 

Fun en ontwikkeling staan centraal

NOA Jong Talent is echt van én voor jonge ondernemers. Het bestuur zorgt zelf voor invulling van de activiteiten en de organisatie. Het secretariaat van NOA helpt met het versturen van de uitnodigingen en levert natuurlijk hand- en spandiensten, maar de bestuursleden verzorgen zelf het denkwerk, het grootste deel van de organisatie en bijvoorbeeld het nabellen van deelnemers. Er wordt serieus vergaderd, maar tijdens bijeenkomsten wordt er ook gedacht aan het fun-gehalte. Zo is er al eens met elkaar een escape room uitgeprobeerd. En een paar jaar geleden heeft een hele groep, op uitnodiging van Gyproc, Parijs en omstreken onveilig gemaakt. Op het programma stonden natuurlijk allerlei officiële excursies, maar was er daarnaast ook veel tijd en ruimte voor informeel samenzijn en veel vertier.

Ook iets voor jou?

Wil je graag een persoonlijke uitnodiging in je mail ontvangen als NOA Jong Talent weer een activiteit organiseert? Laat dan je contactgegevens achter op. Voorwaarde is dat je jonger bent dan 45 jaar en eigenaar of werkzaam bent bij een NOA-bedrijf. 

  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  • - -
    Dag - Maand - Jaar
  • 06-12345678