Even voorstellen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Naam: Nick Veenstra

Bedrijfsnaam: Afbouwsystemen Midden Nederland B.V.

Wat is de reden dat u in het bestuur wilde plaatsnemen?

“Ik ben al langere tijd geïnteresseerd in de vraag op welke manier en in welke vorm wij onze bedrijfstak organiseren en naar buiten toe presenteren. Hoe kunnen we gezamenlijk de branding van onze sector ter hand nemen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons ten opzichte van andere partijen in het bouwproces sterker positioneren? Volgens mij kunnen we dat beter voor elkaar krijgen dan nu het geval is en daar wil ik me sterk voor maken en voor inzetten.” 

Voor welke zaken gaat u zich in de voorliggende bestuursperiode inzetten?

“Ik wil dat onze leden, van groot tot klein, vaker in een eerder stadium van de bouw bij projecten worden betrokken. Dat onze sector wordt gezien als professionele partner in het bouwproces en dat we minder vaak als sluitpost worden  gezien. De afstemming met andere bouwpartijen kan beter en professioneler.” 

Waarop mogen de leden van NOA u aanspreken? 

“Op alles. En ik hoor ook graag hoe we samen de voorschrijvende partijen beter kunnen opvoeden. Hoe we vooraf meer invloed kunnen uitoefenen en beter inzichtelijk kunnen maken waar wij als afbouwbedrijven sterk in zijn. De uniformiteit is nu soms ver te zoeken. Dat kan beter.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste onderwerpen waar een brancheorganisatie als NOA zich voor moet inzetten?

“Er liggen heel veel kansen. Veel grootbedrijven zien steeds vaker in wat wij kunnen en die kunnen een sturende rol richting opdrachtgevers pakken. Aan NOA om dat te stimuleren zodat onze branche op de gebieden veiligheid, design en aansprakelijkheid een volwassen branche wordt.” 

Heeft u naast uw ongetwijfeld drukke baan en het bestuurswerk nog tijd voor andere hobby’s? Welke? 

“Ik ben een fanatiek rugbyer en sta nog steeds op de velden met de Amsterdamse studenten rugby vereniging. Daar waar de pijntjes vroeger vaak op maandag wel over waren na een wedstrijd op zondag, duurt dat tegenwoordig wel eens tot de zaterdag. Maar op zondag sta ik er gewoon weer.”