Even voorstellen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Naam: Lizette Vreeker

Bedrijfsnaam: Jan Reek Graniet B.V.

Wat is de reden dat u in het bestuur wilde plaatsnemen?

"De reden dat ik in het bestuur wilde plaatsnemen is dat ik mij gezamenlijk verantwoordelijk wil voelen voor de natuursteenbranche qua organisatie en ambacht, via de kennis die ik opdoe binnen ons eigen bedrijf, en zaken oppakken waar de natuursteenbedrijven tegen aan lopen."

Voor welke zaken gaat u zich in de voorliggende bestuursperiode inzetten?

“De zaken waar ik mij voor wil gaan inzetten worden nog bepaald door de andere zittende bestuursleden.

Waarop mogen de leden van NOA u aanspreken?

“Leden van NOA mogen mij aanspreken op mijn verantwoordelijke taken, die mij toegekend worden binnen het bestuur.

Wat zijn volgens u de belangrijkste onderwerpen waar een brancheorganisatie als NOA zich voor moet inzetten?

“De brancheorganisatie zal zich, mijns inziens, vooral moeten inzetten voor samenwerking met Bouwend Nederland, voor scholing/kennisvergroting, arbeidsomstandigheden en het promoten van de grote diversiteit aan natuursteenproducten.

Welke uitdagingen kent de hoofdsector?

“De uitdagingen die de hoofsector kent is het behouden van kennis binnen de sector en het natuursteen product op niveau houden.

Heeft u naast uw ongetwijfeld drukke baan en het bestuurswerk nog tijd voor andere hobby’s? Welke?

“Naast mijn activiteiten voor onze bedrijven, waar ik veel energie van krijg door de mooie samenwerkingen met elkaar, geniet ik enorm van ons gezin, kinderen en onze kleinkinderen. Ik houd van varen met onze polderschuit, lezen, legpuzzels, zwemmen, wandelen en zit in het bestuur van 40 MM organisatie. Dit is een non-profit organisatie die 1 x per jaar een sponsorwandeling organiseert waarbij de opgebrachte gelden worden verdeeld onder project aanvragen in de minder ontwikkelde wereld. Vanuit West-Friesland hebben deze projecten contactpersonen die de bevolking daar op locatie steun bieden.