Even voorstellen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Naam: Kees Eckhardt

Bedrijfsnaam: Memorinda

Wat is de reden dat u in het bestuur wilde plaatsnemen?

"Een branchebestuur is nodig om zaken te realiseren die bedrijven alleen niet kunnen. Dat zijn veel onderwerpen voor alle bedrijfstypen. De ervaringen als bedrijfseigenaar van een middelgroot bedrijf en als OZP-er zet ik dan ook graag in om de branche in de breedte van dienst te zijn. Als onderdeel van de stappen naar eenheid in de branche ben ik gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen in het bestuur van de hoofdsector Natuursteen van NOA. Daar maak ik graag tijd voor vrij."

Voor welke zaken gaat u zich in de voorliggende bestuursperiode inzetten?

“Op korte termijn zal dat TruStone zijn en overige zaken van het jaarplan voor de Natuursteensector.”

Waarop mogen de leden van NOA u aanspreken?

“Ik ben voor alle leden aanspreekbaar op welk onderwerp dan ook. In afstemming met het bestuur en/of het secretariaat volgen dan antwoorden. Ook wensen worden serieus genomen, al is niet alles realiseerbaar. In ieder geval wordt zo goed en zo snel mogelijk ingegaan op actuele vragen. Alle leden van OZP tot de grotere bedrijven zijn voor ons allemaal even belangrijk. Ik hoop dat samen met het bestuur waar te maken in de komende periode.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste onderwerpen waar een brancheorganisatie als NOA zich voor moet inzetten?

“Een brancheorganisatie dient zich op bedrijfsoverstijgende onderwerpen te richten, en tegelijkertijd het cement tussen de ondernemers (en leveranciers) te vormen zodat er onderlinge contacten zijn, kennisoverdracht plaats vindt, vernieuwingen geïntroduceerd worden en ondernemers meegenomen worden via de actualiteit naar de onderwerpen van de toekomst. Daarbij moet er met name in onze branche oog zijn voor de grote verschillen in bedrijven en producten. Daarnaast is het belangrijk dat de belangen van ondernemers bij de diverse ontwikkelingen in de markt en bij de overheid behartigd worden.”

Welke uitdagingen kent de hoofdsector?

“Natuursteenbedrijven bevinden zich in een sterk veranderende markt. Er zijn voorspellingen dat over 15-20 jaar de branche nog uit de helft van het huidige aantal bedrijven bestaat, o.a. door opvolgingsproblemen. Dat betekent veel voor de bedrijven die doorgaan en de ondernemers die stoppen en het perspectief voor werknemers. Continuïteit van bedrijven, voldoen aan de steeds strengere regels van overheid en verwachtingspatronen van klanten zijn gezamenlijke uitdagingen. Goede, bij onze bedrijfsvoeringen passende arbeidsvoorwaarden en ondersteuning vanuit het O&O fonds zijn daarbij onmisbaar en vragen de nodige aandacht.”

Heeft u naast uw ongetwijfeld drukke baan en het bestuurswerk nog tijd voor andere hobby’s? Welke?

“Ik heb me naast mijn gezin en bedrijf ook ingezet voor maatschappelijk relevante zaken, zoals patiënten belangen, maatschappelijke zorg, waterschapbestuur, kerk, politiek en de natuursteenbranche. Hoewel daar ook hobby-achtige elementen in zitten is er ook ruimte voor echte vrijetijdsbestedingen. Zeilen op de Zeeuwse wateren en op de Noordzee doe ik graag. Ook kamperen, wandelen en fietsen we graag. Regelmatig bezoeken we de Waddeneilanden. De balans vinden tussen al die zaken is nog steeds een uitdaging!”