Even voorstellen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Naam: Jan van den Heuvel

Bedrijfsnaam: Van den Heuvel Afbouwgroep B.V.

Wat is de reden dat u in het bestuur wilde plaatsnemen?

“Ik heb me kandidaat gesteld om de belangen van de leden te vertegenwoordigen. Ik heb me altijd geïnteresseerd in bestuurswerk. NOA is in veel stichtingen vertegenwoordigd waar grote belangen zijn voor onze sector. Ik hoop met het bestuurslidmaatschap een steentje te mogen bijdragen aan deze belangenvertegenwoordiging.”

Voor welke zaken gaat u zich in de voorliggende bestuursperiode inzetten?

“Naast het hoofdbestuur word ik afgevaardigd in een aantal stichtingen. Welke dat worden is nog niet bekend. We bepalen in de komende weken wie precies waarvoor verantwoordelijk wordt.”

Waarop mogen de leden van NOA u aanspreken?

“Op een open en transparant manier van besturen. Ik heb geen geheimen en pleit voor maximale openheid naar de leden van de vereniging.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste onderwerpen waar een brancheorganisatie als NOA zich voor moet inzetten?

“Natuurlijk is de vertegenwoordiging in het CAO-overleg van groot belang, evenals de opleidingen en innovaties binnen onze sector. Maar ik vind ook dat NOA een duidelijker visie moet ontwikkelen naar de toekomst. Wat is de toegevoegde waarde van NOA voor haar leden en hoe gaat die in de toekomst ontwikkelen?”

Welke uitdagingen heeft de sector?

“De arbeidsmarkt is afgelopen decennium drastisch veranderd. Veel werknemers zijn zelfstandig geworden en het werknemersaantal is fors gedaald. Deze ontwikkeling vraagt om nieuw beleid en is mijns inziens een belangrijk item voor het Hoofdbestuur van NOA.”

Heeft u naast uw ongetwijfeld drukke baan en het bestuurswerk nog tijd voor andere hobby’s? Welke?

“Bestuurlijk ben ik naast NOA nog actief als voorzitter van inkooporganisatie 4plus, Lighthouse Club Peel-Maasvallei en de Oranjevereniging Deurne. Daarnaast mountainbike ik graag in het weekend en speel ik piano als ik er tijd voor vind.”