Van en voor vloeren- en terrazzobedrijven
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Hoofdsector Vloeren & Terrazzo

De hoofdsector Vloeren & Terrazzo van NOA is toekomstgericht en werkt samen om flexibel en effectief om te gaan met de uitdagingen die op haar afkomen. Die zijn niet gering. In de aankomende jaren zullen de gevolgen van onder meer het Coronavirus en de oorlog in Oekraïne naar verwachting nog merkbaar zijn. Dat heeft zijn weerslag op personeelsbezetting, beschikbaarheid en prijzen van materiaal, planning werkzaamheden, enz. Daarbij komen allerlei nieuwe marktontwikkelingen en nieuwe wetgeving op de leden af. Als bestuur proberen we hierop concreet te acteren door leden te betrekken, informatie uit te wisselen, maar ook bijeenkomsten te organiseren om onze leden hierover te blijven informeren. 

Bestuur hoofdsector Vloeren & Terrazzo

De bestuurssamenstelling is als volgt:

C.A.M. (Marcia) Donkers
Voorzitter

Mail Marcia Donkers

Marcia stelt zich voor

M.R. (Ron) Kastelein
Bestuurslid

Mail Ron Kastelein

Ron stelt zich voor

M. (Marco) Maarschalkerweerd
Bestuurslid

Mail Marco

M.D. (Marc) Rijsdijk
Bestuurslid

Mail Marc Rijsdijk

Marc stelt zich voor

H.J. (Hendrik) Ruys
Bestuurslid

Mail Hendrik Ruys

Hendrik stelt zich voor

R. (Rinio) van der Ven
Bestuurslid

Mail Rino van der Ven

Rinio stelt zich voor

P. (Peter) van Zandvoort

Mail Peter

Voor alle vragen is jullie contactpersoon sectormanager Vloeren & Terrazzo Bob Buijs

Mail Bob Buijs

Of bel op 06 - 82 11 74 90

Leden

De NOA hoofdsector Vloeren & Terrazzo bestaat uit alle bedrijven die zandcement-dekvloeren, gietdekvloeren, monolietvloeren, kunststofvloeren of Terrazzo maken en bedrijven die vloeren nabehandelen. Een belangrijk deel van de bedrijven, werkzaam in de bouw, afbouw, restauratie, renovatie, en/of onderhoudssector is lid van NOA. We moeten ons blijven inspannen om zoveel mogelijk vloeren- en terrazzobedrijven als lid te verwelkomen en een lidmaatschap aantrekkelijk en nuttig te maken. Door het organiseren van jaarlijkse activiteiten, waarbij zowel inhoudelijke als technische zaken worden besproken, is er natuurlijk volop ruimte voor ontmoeting met collega's en om van elkaars ervaringen te leren. De hoofdsector heeft leden en begunstigende leden. Wij vinden de interactie tussen leden en begunstigende leden van groot belang en blijven scherp hoe we dit geoptimaliseerd houden. Het lidmaatschap van NOA moet aantoonbaar voordeel opleveren. En dat doet het ook. 

Gemeenschappelijke belangen zijn o.a.:

  • Algemene dienstverlening en algemene belangenbehartiging 
  • Goede opleidingen voor alle bedrijfstypes 
  • Duurzame inzetbaarheid van werknemers, ook door goede arbeidsomstandigheden
  • Actueel informeren over brancheontwikkelingen
  • CAO die aansluit op de praktijk in de bedrijven
  • Adviseren leden bij ondernemersvragen
  • Een sterke branchevereniging die de vloeren- en terrazzobranche maximaal van dienst is.

Hoofdsector activiteiten 

  • We organiseren een paar keer per jaar regiobijeenkomsten door het land waarbij naast een unieke kijk achter de schermen bij onder andere leden, leveranciers en/of handelshuizen actuele onderwerpen worden besproken en men elkaar weer even kan spreken onder het genot van een hapje en een drankje. 
  • We organiseren een jaardag waarbij naast de ledenvergadering en het ontmoeten van (nieuwe) relaties tal van leveranciers op deze dag hun nieuwste producten, machines, gereedschappen, software en andere innovaties presenteren.
  • We organiseren elk kwartaal ergens in het land een ledenbijeenkomst om elkaar weer te kunnen spreken met een of meerdere activiteiten onder het genot van een hapje en een drankje.

Bekijk in onze agenda welke activiteiten er komende tijd gepland staan.

Opleidingen

Vanaf september 2022 zal er een geheel nieuwe BBL-opleiding Dekvloerenleggen (niveau 2) beschikbaar zijn. Voor meer informatie over locaties, beschikbaarheid etc. neem contact op met Patrick Vos van Savantis.