Van en voor stukadoorsbedrijven
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Hoofdsector Stukadoren & Afbouw

De hoofdsector Stukadoren & Afbouw is de grootste van de vier NOA hoofdsectoren. Alle stukadoors-, afbouw-, blokkenstel- en lijmbedrijven, die lid zijn van NOA, horen bij de hoofdsector Stukadoren & Afbouw. Onze activiteiten zijn erop gericht om leden van elkaar te laten leren. Anderzijds volgen we belangrijke ontwikkelingen op de voet en faciliteren we leden om mee te groeien in een veranderende markt. 

De markt is volop in beweging. Natuurlijk is dat een ‘ongoing-business’, maar de laatste jaren beweegt alles steeds sneller. Daarom moeten we toekomst gericht transformeren. Vanuit de vereniging voor alle leden en ook sector specifiek. Als sectorbestuur doen we dit door leden te betrekken, informatie uit te wisselen en bijeenkomsten te organiseren. Daarbij worden zowel inhoudelijke als technische zaken besproken. En natuurlijk is er volop ruimte voor ontmoeting met collega's en om van elkaars ervaringen te leren. 

Bestuur hoofdsector Stukadoren & Afbouw

De bestuurssamenstelling is als volgt:

T. (Teo) Schuinder
Voorzitter

Mail Teo Schuinder

R. (Roy) Olminkhof
Vice-voorzitter

Mail Roy Olminkhof

E.B.M. (Edwin) de Koning

Mail Edwin de Koning

M. (Marcel) Vlasblom

Mail Marcel Vlasblom

F.J.T. (Frans) Vos

Mail Frans Vos

Afgevaardigden:

Namens de hoofdsector hebben er 3 afgevaardigden zitting in het Hoofdbestuur van NOA. Deze bestuursleden sluiten om toerbeurt aan in de bestuursvergaderingen van de hoofdsector:

 • Dhr. J.A.C. (Jan) van den Heuvel MBA, Hoofdbestuurder
 • Dhr. A.J.W. (Toine) Visker, Hoofdbestuurder
 • Dhr. R. (Ramon) Jager, Hoofdbestuurder

Voor alle vragen is jullie contactpersoon sectormanager Stukadoren & Afbouw Bart van der Vorst

Mail Bart van der Vorst

Of bel op 06 - 13 56 23 53

Leden

Ondanks de verschillen in bedrijfsgrootte en/of specialisatie - en daardoor soms andere individuele belangen - zoeken we binnen de hoofdsector Stukadoren & Afbouw naar de gezamenlijke “stuc-gerelateerde belangen”. Anders gezegd: Met behoud van eigen identiteit zoeken we naar de gemeenschappelijke deler. Het doel is om aangesloten ondernemers zonder personeel, MKB-ondernemers én het grootbedrijf, van naden vul specialist tot isolatie specialist en alle andere specialismen binnen stuc, dichter bij elkaar te brengen. Zodat iedereen zich binnen onze vereniging kan herkennen en thuis zal voelen.

Gemeenschappelijke belangen zijn o.a.:

 • Algemene dienstverlening en algemene belangenbehartiging 
 • Goede opleidingen voor alle bedrijfstypes
 • Duurzame inzetbaarheid van werknemers, ook door goede arbeidsomstandigheden
 • Actueel informeren over brancheontwikkelingen
 • Versterking van het branche-imago, o.a. door promoties, Skills en kwaliteitsnormen
 • Promotie van het ambacht
 • CAO die aansluit op de praktijk in de bedrijven
 • Adviseren leden bij ondernemersvragen
 • Een sterke branchevereniging die de stukadoors- en afbouwbranche maximaal van dienst is.

NOA activiteiten

Een aantal keer per jaar organiseren we een bijeenkomst, vergadering of gezellige netwerkactiviteit, speciaal voor alle leden van onze hoofdsector. Bekijk in de online agenda welke activiteiten er komende maanden allemaal worden georganiseerd.

Naar de NOA Agenda

Jong Talent en OZP

Jonge ondernemers die lid zijn van NOA worden ook uitgenodigd voor bijeenkomsten van NOA Jong Talent, een enthousiaste club die met en van elkaar willen leren. Tot uiterlijk je 45ste verjaardag mag je als NOA-lid alle activiteiten van Jong Talent bijwonen. Meer info

Er zijn in de stukadoors- en afbouwbranche ook veel zelfstandigen zonder personeel die veelal niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Ondernemers zonder personeel (OZP’ers), die zich bij NOA aansluiten, zien we als echte ondernemers en geen ‘verkapte werknemers’, zoals soms van ZZP’ers wordt verondersteld. Jaarlijks organiseert de sectie NOA OZP Afbouw diverse activiteiten en bijeenkomsten waar alleen NOA-ondernemers zonder personeel voor worden uitgenodigd. Natuurlijk worden daar dan onderwerpen behandeld, die relevant of actueel zijn voor OZP-leden. Het bestuur richt zich ook op de belangen van deze leden. Meer info 

Ontwikkelingen

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar we proberen wel om alle relevante ontwikkelingen voor leden in de gaten te houden en te duiden. In het huidige jaar, 2022, wordt door de toenemende vraag naar woningen ook een forse prijsstijging verwacht. Er is een nijpend tekort aan bouwmaterialen en levertijden zijn onzeker. Dit heeft meestal te maken met de gestegen energieprijzen, een verlaagde productie of met het transport. Winstmarges kunnen hierdoor onder druk komen te staan. 

Een circulair gebouwd Nederland wordt steeds belangrijker. Duurzame initiatieven lijken te versnellen en vervoersbewegingen - ook in de afbouwsector - moeten verregaand worden geëlektrificeerd. In onze sector is daarnaast personeelsschaarste. Slimmer werken door gebruik te gaan maken van dashboards en mobiele apps lijken voor het stroomlijnen van taken en het verminderen van administratieve lasten een oplossing.

Opleiden

Een ervaren stukadoor is een échte vakman. Hij of zij heeft meerdere kwaliteiten: goed inzicht, talent om te luisteren naar de wensen van de klant en daarnaast kunnen adviseren over wat technisch wel en niet mogelijk is. En dat ook nog kunnen uitvoeren. Als stukadoor zijn je werkzaamheden heel divers. Er is een heel scholingstraject om jou of je medewerkers de verschillende vaardigheden tot in de finesse aan te leren. Tijdens de opleiding stukadoor (niveau 2) leer je hoe je wanden, plafonds en gevels afwerkt. Vervolgens kun je op niveau 3 doorleren voor Gezel stukadoor. Daarna kun je verder gaan met de specialistische opleiding niveau 4 - Restauratie stukadoor. Het Neerlandsch Stucgilde, NOA en Savantis verzorgen deze Restauratie opleiding gezamenlijk. Op de website van Savantis vind je meer informatie over de opleiding en de mogelijkheid om aan te melden voor een intakegesprek. Speciaal voor het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden heeft NOA daarnaast een Ondernemersopleiding, die jaarlijks in november van start gaat. 

Tot slot

NOA kan niet zonder jouw steun en inbreng! Door als NOA-lid je mening te geven, jouw uitdagingen te benoemen en vragen te stellen, kunnen wij jouw belangen het beste behartigen. In het belang van de hele afbouwsector kunnen we met jouw stem op regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau stappen zetten.

Fijn dat je lid bent, want samen doen we ertoe!