Van en voor natuursteenbedrijven
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Hoofdsector Natuursteen

De hoofdsector Natuursteen van NOA is toekomstgericht en werkt samen om flexibel en effectief om te gaan met de uitdagingen die op haar afkomen. Die zijn niet gering. In de aankomende jaren zullen de gevolgen van het Coronavirus naar verwachting merkbaar zijn. Dat heeft zijn weerslag op personeelsbezetting, klantcontact, inzet op de bouwplaatsen, enz. Daarbij komen allerlei nieuwe marktontwikkelingen op de leden af. Als bestuur proberen we hierop concreet te acteren door leden te betrekken, informatie uit te wisselen en bijeenkomsten te organiseren, zodra dat verantwoord kan. We realiseren ons dat er een inhaalslag gemaakt moet worden, als correctie op de beperkingen die het storende virus ons oplegden. 

Bestuur NOA hoofdsector Natuursteen

De bestuurssamenstelling is als volgt: 

C.A. (Kees) Eckhardt
Voorzitter

Mail Kees Eckhardt

Kees stelt zich voor

L. (Lisa) Schouten

Mail Lisa Schouten

Sectormanager Natuursteen

Voor alle vragen is jullie contactpersoon sectormanager Ester Litjes

Mail Ester Litjes

Leden

De NOA hoofdsector Natuursteen bestaat uit bedrijven waarin het ontwerpen en bewerken van, het plaatsen en/of de handel in natuursteen wordt uitgeoefend. Een belangrijk deel van de bedrijven, werkzaam in de bouw, afbouw, restauratie, renovatie, onderhoud, gedenktekens en interieur, is lid van NOA. We moeten ons blijven inspannen om zoveel mogelijk natuursteenbedrijven als lid te verwelkomen en een lidmaatschap aantrekkelijk en nuttig te maken. Door het organiseren van jaarlijkse activiteiten, waarbij zowel inhoudelijke als technische zaken worden besproken, is er natuurlijk volop ruimte voor ontmoeting met collega's en om van elkaars ervaringen te leren. De hoofdsector heeft leden en begunstigde leden. Wij vinden de interactie tussen leden en begunstigend leden van groot belang en blijven scherp hoe we dit geoptimaliseerd houden. Het lidmaatschap van NOA moet aantoonbaar voordeel opleveren. En dat doet het ook.       

Gemeenschappelijke belangen zijn o.a.:

  • Algemene dienstverlening en algemene belangenbehartiging 
  • Goede opleidingen voor alle bedrijfstypes 
  • Duurzame inzetbaarheid van werknemers, ook door goede arbeidsomstandigheden
  • Actueel informeren over brancheontwikkelingen
  • Versterking van het branche-imago, o.a. door promotie TruStone en kwaliteitsnormen
  • Promotie van natuursteen
  • CAO die aansluit op de praktijk in de bedrijven
  • Adviseren leden bij ondernemersvragen
  • Een sterke branchevereniging die de Natuursteenbranche maximaal van dienst is.

Hoofdsector activiteiten

Een aantal keer per jaar organiseren we een bijeenkomst, vergadering of gezellige netwerkactiviteit, speciaal voor alle leden van onze hoofdsector. Bekijk in de online agenda welke activiteiten er komende maanden allemaal worden georganiseerd.

Naar de NOA Agenda

JOA en OZP

Veel jongere ondernemers hebben zich verenigd in de JOA. Hoewel JOA onafhankelijk van NOA functioneert worden overlegmomenten ingepland met deze groep enthousiaste ondernemers. Zodoende wordt input vanuit de visie van deze ondernemers inhoud gegeven.  

Er zijn in de natuursteenbranche zo’n 500 zelfstandigen zonder personeel waarvan een aantal niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Ondernemers zonder personeel (OZP’ers), die bij NOA zijn aangesloten, worden gezien als echte ondernemers en geen ‘verkapte werknemers’, zoals soms van ZZP’ers wordt verondersteld. Jaarlijks organiseert NOA diverse activiteiten en bijeenkomsten waar alleen NOA-ondernemers zonder personeel voor worden uitgenodigd. Natuurlijk worden daar dan onderwerpen behandeld, die relevant of actueel zijn voor OZP-leden. Het bestuur richt zich ook op de belangen van deze leden. 

BranchePlatform Natuursteen

Het aantal leerlingen die de BBL-opleiding Natuursteenbewerker volgen is op dit moment rond de 25. Ook is er budget vrijgemaakt om de lesstof een upgrade te geven en daar is o.a. Corry Kussendrager, docente van het ROC, bij betrokken. Verder wordt er nu meer online lesgegeven. Dat is een ingezette trend die vanaf nu vaker gevolgd zal worden. Daarmee is ook voldaan aan de vraag vanuit de bedrijven om de leerling werknemers minder te laten reizen.