Hoge Raad vindt Herstelwet box 3 vermogen discriminerend
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
03 juli 2024

Teruggaafverzoek box 3 belasting mogelijk

Vorige maand heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan, waarmee de Raad oordeelt dat de Herstelwet over belastingheffing op box 3 vermogen nog steeds niet correct is. Dit betekent dat belastingbetalers minder belasting hoeven te betalen als hun werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement dat eerder werd toegepast.

De Hoge Raad heeft een aantal regels bepaald, waarmee het werkelijke rendement kan worden bepaald. Dit kunnen belastingbetalers dan vergelijken met het forfetaire rendement, zoals dit in de Herstelwet is vastgesteld. Op basis hiervan kan bepaald worden of het zinvol is om te verzoeken om teruggave. Belastingbetalers moeten namelijk nu zelf aantonen dat hun werkelijke rendement lager is dan het forfetaire rendement.

Vraag je accountant om advies als je eventueel een teruggaafverzoek wilt doen. Wellicht kan de accountant je ook adviseren bij een fiscale optimalisatie, om als DGA bepaalde privébeleggingen onder voorwaarden over te dragen aan de BV, zodat dit vermogen in de toekomst niet meer in box 3 valt.

Lees meer over het oorspronkelijke box 3-regime, de Herstelwet en de aan de Hoge Raad voorgelegde zaken op de website van de Hoge Raad. 

Deel dit artikel: