Subsidieregeling verduurzaming
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
12 april 2023

SVM-regeling vernieuwd

Sinds 1 april 2023 kan er weer subsidie worden aangevraagd voor een energieadviseur en ondersteuning bij de uitvoering van het energieadvies. Het maximale subsidiebedrag is € 2500,- opgesplitst in een gedeelte voor het advies en een gedeelte voor de ondersteuning.

De subsidie is beschikbaar voor de kosten die een ondernemer voor energieadvies maakt in de periode tussen 1 april 2023 en 30 september 2023. De subsidiepot is gevuld met € 14,4 miljoen en hiervoor geldt op = op.

Vernieuwde regeling

Omdat er door enkele energieadviseurs misbruik werd gemaakt van de Subsiedieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) heeft deze een tijd stilgelegen. In de vernieuwde regeling zijn daarom door RVO voorwaarden toegevoegd om misbruik te voorkomen en de kwaliteit te garanderen. 

Ondernemers in het mkb kunnen subsidie aanvragen voor energieadvies: dat is minimaal € 400,- en maximaal € 750,-. Ook kan subsidie bij de ondersteuning worden aangevraagd. In totaal kan maximaal € 2.500,- worden verkregen, of maximaal 80% van de kosten van het traject. De SVM is in het leven geroepen voor het mkb met een maximale grootte van 250 werknemers (250 fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Verder geldt dat de ondernemer in bezit moet zijn van een of meerdere bedrijfspanden, dat je niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht valt en nog niet eerder SVM hebt aangevraagd.

SVM aanvragen kan op de website van RVO

Andere subsidies

Het gaat bij de SVM om subsidie voor energieadvies en ondersteuning bij de uitvoering van het advies. De subsidie is dus niet voor de verduurzamingsmaatregelen zelf. Voor die maatregelen kunnen ondernemers gebruikmaken van andere subsidieregelingen, zoals Energie-Investeringsaftrek (EIA) en Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). 

Lees meer over subsidieregelingen voor verduurzamen 

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Deel dit artikel: