DIA-gesprekken via online beeldbellen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 januari 2021

PAGO en DIA’s gaan door

In deze coronatijd is de preventieve zorg op een laag pitje komen te staan. Het preventieve periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) blijft echter onverminderd doorgaan, evenals de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Overigens wel aangepast, want de DIA-gesprekken worden via online beeldbellen gedaan.

Veel mensen kunnen of gaan niet naar het ziekenhuis. De capaciteit van de ziekenhuismedewerkers is verschoven naar coronapatiënten. Hierdoor lopen mensen verhoogd risico dat ze (te) lang doorlopen met ogenschijnlijk kleine klachten. Het kan geen kwaad om uw werknemers en (nogmaals) op te attenderen, dat als ze een uitnodiging krijgen van Volandis voor een PAGO ze daar kosteloos gebruik van kunnen maken. Dit is in de CAO-Afbouw zo geregeld. 

Tijdens een PAGO wordt er specifiek gekeken naar de gezondheidsrisico’s vanuit het beroep van de werknemer en het risico op hart- en vaatziekten. Na het PAGO ontvangt de medewerker een persoonlijk advies en indien nodig een verwijzing of verdere begeleiding. 

Het PAGO en de DIA zijn twee van de maatregelen die in de RI&E benoemd worden om uw werknemers gezond te laten werken. Ook gedurende de lockdown periode gaan de onderzoeken aangepast door. De arbodiensten hanteren strenge voorzorgsmaatregelen waardoor de DIA en het PAGO veilig uitgevoerd worden. Om die reden kan de longfunctietest komen te vervallen. De DIA-adviesgesprekken worden via een online beeldverbinding verzorgd. Dit betekent dat werknemers tijdens en ná het PAGO stil kunnen staan bij duurzame inzetbaarheid. En dat is juist nu hartstikke belangrijk.

Deel dit artikel: