“Zorg voor een beter ondernemersklimaat!”
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 februari 2024

Oproep aan Tweede Kamer

Vandaag (15 februari) debatteert de Tweede Kamer over het verdienvermogen van Nederland. Ondernemersorganisaties hebben voor dit debat een gezamenlijke brief ingestuurd, met suggesties om het ondernemings- en investeringsklimaat weer aantrekkelijker te maken.

Eigenlijk zou de Tweede Kamer eind januari al over dit onderwerp debatteren, maar het werd uitgesteld. Op 15 februari wordt alsnog het verdienvermogen van Nederland behandeld. Met een knipoog naar Valentijnsdag stuurden koepelorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW gezamenlijk een brief naar de Kamer met de titel ‘Een beetje meer liefde voor het ondernemingsklimaat’.

Daarin wordt de vraag gesteld hoe aantrekkelijk Nederland nog is voor nieuwe én bestaande bedrijven om te ondernemen en te investeren. MKB-Nederland en VNO-NCW geven ook een aantal concrete voorstellen om de basiscondities voor investeringen weer op orde te krijgen: 

 • Zorg voor een stabiel en voorspelbaar beleid.
 • Zorg voor minder regeldruk.
 • Focus op de uitvoering van beleid.
 • Blijf werken aan internationale samenwerking, handelsakkoorden en aanvoer van kritieke grondstoffen.
 • Investeer in samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Daarnaast worden suggesties gedaan om Nederland weer aantrekkelijk te maken voor de economie van morgen:

 • Focus op kennis, technologieontwikkeling innovatie ten behoeve van de bedrijvigheid en economie van de toekomst.
 • Zorg voor een krachtige aanpak van ruimte voor economie.
 • Hou Nederland bereikbaar mét nieuwe infrastructuur.
 • Faciliteer een grootschalig productiviteitsoffensief als onderdeel van de brede aanpak van de arbeidsmarktkrapte.
 • Hou Nederland open voor arbeidsmigranten die nodig zijn voor maatschappelijke en economische factoren.
 • Zet de energietransitie door met focus op uitvoering en het oplossen van de problemen.

Lees hier de volledige brief met toelichting.

Deel dit artikel: