Méér tijd nodig voor hervorming pensioenstelsel
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
27 oktober 2022

Nieuwe pensioenwet uitgesteld

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de invoering van de nieuwe Pensioenwet uitgesteld. De verwachte ingangsdatum van de nieuwe pensioenwet is 1 juli 2023. Dat is een half jaar later dan gepland. De beoogde datum waarop alle pensioenfondsen aan de nieuwe regels moeten voldoen, blijft 1 januari 2027.

Pensioenminister Carola Schouten constateert dat de Tweede en de Eerste Kamer meer tijd nodig hebben om de nieuwe pensioenwet te behandelen en wil door uitstel de gelegenheid krijgen om duidelijkheid te geven aan de sector. Verschillende Kamerleden hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om het wetsvoorstel zorgvuldig te kunnen behandelen. Dat heeft onder meer te maken met vragen van Tweede Kamerleden over de (financiële) gevolgen van de wet.

Waarom een vernieuwd pensioenstelsel?

Al langere tijd werd geconstateerd dat het Nederlandse pensioenstelstel toe was aan hervorming. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel bij de actuele ontwikkelingen aansluit. Mensen veranderen bijvoorbeeld steeds vaker van baan. En veel meer Nederlanders zijn zelfstandig ondernemer zonder personeel geworden. Daarom maakten vakbonden, werkgevers en de overheid afspraken om het huidige pensioenstelsel te vernieuwen. Die afspraken zijn vastgelegd in het wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenwet.

Er verandert voor nu niets

Het pensioenfonds voor de bouw, bpfBOUW, heeft laten weten dat ze het meteen laten weten als ze meer informatie hebben. Er verandert nu nog niets. BpfBOUW heeft voor geïnteresseerden over het nieuwe pensioenstelsel wel allerhande informatie, downloads en een pensioenquiz samengesteld. Bezoek hiervoor de website van bpfBOUW.

Deel dit artikel: