Laat werknemers gebruik maken van het PAGO met een DIA-advies
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 maart 2024

Gratis medische check-up

Medewerkers onder de cao Afbouw kunnen profiteren van het Individugerichte Preventiezorgpakket, inclusief het bekende PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) en een DIA-adviesgesprek. Dit pakket biedt een uitstekende gelegenheid om de gezondheid te evalueren en vooruit te kijken.

Een recht, geen verplichting

Het PAGO is een op maat gemaakte gezondheidscontrole. Deze medische evaluatie wordt elke 4 jaar (als je boven de 40 jaar bent elke 2 jaar) aangeboden door de arbodienst. Medewerkers ontvangen op hun huisadres, of via de werkgever, een uitnodiging om een afspraak te maken. Op de website van Volandis kan gecheckt worden wanneer de uitnodiging wordt verstuurd.

Stimuleer werknemers om een afspraak te maken

Het is belangrijk dat werkgevers alle werknemers enthousiasmeren en stimuleren om een afspraak te maken. Werknemers krijgen dan namelijk een persoonlijke check-up over hun gezondheid. Wanneer dit nodig of gewenst is, wordt tijdens een aanvullend gesprek een persoonlijk actieplan gemaakt, waarbij de DIA-adviseur en medewerker bespreken hoe er op de thema’s Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit kan worden ingespeeld, om duurzaam inzetbaar te blijven.

Hoe werkt het?

Voor aanvang van het PAGO vult jouw medewerker een uitgebreide vragenlijst in, waardoor de bouwarts een helder beeld krijgt van zijn/haar gezondheid. Tijdens het PAGO voert een doktersassistent verschillende metingen uit, gevolgd door een gesprek en een lichamelijk onderzoek door de bouwarts. Dit onderzoek is specifiek gericht op beroepsgebonden gezondheidsrisico’s en het risico op hart- en vaatziekten. Na het PAGO ontvangt jouw medewerker een persoonlijk advies en indien nodig een verwijzing of verdere begeleiding.

Privacy staat voorop

De informatie, die de werknemer tijdens het PAGO krijgt, wordt nooit gedeeld met de werkgever, tenzij de medewerker hier expliciet toestemming voor geeft. Alle gegevens worden veilig bewaard in het medisch dossier van de werknemer, waar ook resultaten van medische tests, laboratoriumonderzoek, preventieve consulten en werkplekonderzoek zijn opgenomen.

Medische keuring

Bekijk het PAGO als een persoonlijke medische check-up en maak gebruik van dit waardevolle aanbod van de afbouwsector! Kijk op www.volandis.nl/aan-de-slag/afbouwsector voor meer informatie.

 

Deel dit artikel: