Europa heeft hoogste percentage
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
07 februari 2019

Circulair bouwen: hoe denken Nederlandse architecten er over?

Nadat eerst duurzaamheid gemeengoed is geworden, zijn nu architecten bevraagd naar circulariteit. Of de Nederlandse bouw ooit volledig circulair gaat worden, vindt 39% van de Nederlandse architecten vooralsnog moeilijk te geloven. Volgens onderzoek in heel Europa is dit het hoogste percentage. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy.

Meer dan de helft van de Nederlandse architecten geeft in dat zelfde onderzoek aan dat zij gebouwen ontwerpen die eenvoudig te transformeren of slopen zijn. Hiermee zijn de Nederlandse architecten één stap of wellicht zelfs meer stappen verder dan hun Europese collega’s.

Hergebruiken en recyclen

Op de vraag wat de belangrijkste kenmerken zijn van een circulaire bouw economie antwoorde 56% met het ‘hergebruiken van materialen door andere gebruikers’. Dit is een van de hoogste percentages in Europa. Tevens geeft 23% aan dat het ‘recyclen van afval’ een belangrijk kenmerk is. Dit is dan juist weer een van de laagste percentages in Europa. De trade-off tussen hergebruik en recyclen valt positief uit in Nederland, aangezien hergebruik als een meer hoogwaardige oplossing wordt gezien dan recyclen.

Demontabel bouwen

Wat verder zeer opvallend is aan de Nederlandse architect is dat 18% aangaf dat het ‘ontwerpen van demontabele gebouwen’ een belangrijk kenmerk is van een circulaire bouw economie. In geen enkel ander land is dit percentage zo hoog. België is het eerstvolgende land met slechts 5%. Dit bevestigt eens te meer dat de Nederlandse architect goed op de hoogte is van circulariteit in de bouw en wat dit inhoudt.

De bouwsector wordt nooit volledig circulair

Ondanks alle kennis over circulariteit verwacht een groot deel van de Nederlandse architecten dat een volledig circulaire bouwsector nooit zal gebeuren (39%). Nog eens 28% gaf aan dat dit pas rond 2050 of daarna zal plaatsvinden. Hiermee zijn de Nederlandse architecten het meest sceptisch van alle Europese architecten. Of zijn ze juist het meest realistisch?

Bron: USP Marketing Consultancy