BpfBOUW wil pensioenen verhogen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
21 juli 2022

BpfBOUW wil pensioenen verhogen

BpfBOUW, het pensioenfonds voor de bouw, wil dit jaar de pensioenen opnieuw indexeren. Dit wordt mogelijk door nieuwe regels van de overheid en de gestegen dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) van bpfBOUW is eind juni 2022 vastgesteld op 126,0%. Dat is 4,1 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind maart 2022. 

  • Beleidsdekkingsgraad ultimo juni 2022: 126,0%;
  • Actuele dekkingsgraad ultimo juni 2022: 137,0%;
  • Pensioenvermogen ultimo juni 2022: 65,43 miljard euro;
  • Daling van het vermogen in het tweede kwartaal 2022: 7,04 miljard euro;
  • Hoogte pensioenverplichtingen ultimo juni 2022: 47,74 miljard euro;
  • Daling pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal 2022: 8,36 miljard euro.

Negatieve rendementen in tweede kwartaal 2022

BpfBOUW behaalde in het tweede kwartaal van 2022 een negatief totaalrendement van 9,6%. In dat kwartaal zorgde een combinatie van factoren voor onrust op financiële markten. Belangrijke factoren zijn de uitzonderlijk hoge inflatie, de gestegen rente, een verkrappend beleid van centrale banken en verstoringen in de keten van toeleveranciers. Tegen deze achtergrond lieten zowel Ontwikkelde als Opkomende Aandelenmarkten sterk negatieve rendementen zien. De rente steeg in het tweede kwartaal aanzienlijk, met als resultaat dat de categorieën Vastrentende Waarden en Renteafdekking beide een sterk negatieve bijdrage leverden. Alternatieve beleggingen behaalden daarentegen positieve rendementen.  

Vermogen neemt minder af dan verplichtingen, stijging actuele dekkingsgraad

De totale waarde van de pensioenverplichtingen van bpfBOUW nam in het tweede kwartaal af met 8,36 miljard euro en bedraagt 47,74 miljard euro. De afname komt voornamelijk door de gestegen rente waarmee de verplichtingen contant worden gemaakt. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is gestegen van 1,09% eind maart naar 1,98% eind juni. De verplichtingen zijn in het tweede kwartaal per saldo 14,9% gedaald. In de berekening van de toekomstige pensioenverplichtingen is al rekening gehouden met het voornemen om per 1 juli 2022 opnieuw te indexeren. 

Voornemen toeslagverlening per 1 juli 2022 

Het bestuur van bpfBOUW wil de pensioenen dit jaar voor de tweede keer verhogen. Door de nieuwe regels van de overheid kunnen de pensioenen vanaf 1 juli 2022 extra worden verhoogd. Op 1 januari 2022 zijn de pensioenen al met 1,76% geïndexeerd. Nu bestaat het voornemen voor een verdere verhoging tot 2,57% per 1 juli 2022. Dit is de maximale verhoging die bpfBOUW kan doorvoeren volgens de nieuwe regels. In september bespreekt het verantwoordingsorgaan van bpfBOUW de geplande extra verhoging. Hiervoor is namelijk een wijziging nodig in het uitvoeringsreglement.

Bestuursvoorzitter Eline Lundgren van bpfBOUW: “Wij wilden al eerder meer doen, maar de regels van de overheid lieten dit toen niet toe. Het is daarom fijn dat we dit jaar nog wat extra’s kunnen doen. Maar we beseffen dat deze verhoging niet voldoende is als we kijken naar de prijsstijgingen de afgelopen maanden. In december gaan wij opnieuw kijken of, en zo ja, hoeveel we de pensioenen per 1 januari 2023 verder kunnen verhogen.”

Deel dit artikel: